Vårt ansvar – i bransjen og i samfunnet

Å kunne ta opp lån er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Men det må gjøres på en ansvarlig måte. La oss fortelle hvordan vi ser på dette.

Resurs Ansvar I Bransjen Og I SamfunnetResurs Ansvar I Bransjen Og I Samfunnet

Med seks millioner kunder i Norden møter Resurs mennesker i alle faser og situasjoner i livet. Vi er helt overbevist om at det å gi privatpersoner mulighet til å ta opp et lån eller til å betale litt av gangen, er grunnleggende for et velfungerende, bærekraftig samfunn og en privatøkonomi i balanse.

Vi vil redusere forekomsten av for høy gjeldsgrad i samfunnet, og samtidig inspirere flere aktører til å engasjere seg for et samfunn der folk har en økonomi i balanse.

Med dette følger også et stort og viktig ansvar for å drive kredittgivning og delfinansiering på en mest mulig ansvarlig måte. Vi har over 40 års erfaring med dette, men vi og bransjen må hele tiden forbedre oss – i takt med at verden omkring oss er i kontinuerlig endring.

Av og til hører vi spørsmålet “Hadde det ikke vært bedre om alle betalte alt med det samme?”. Å ha mulighet til å dele opp en betaling eller ta opp et lån er både en rettighet og en del av et velfungerende samfunn. Dette kalles av og til “finansiell inkludering”, noe som i praksis handler om at kreditt og muligheter til å dele opp betalingen bidrar til å skape muligheter i folks liv. Det kan handle om muligheter til for eksempel å investere i solceller, reparere vaskemaskinen hvis den blir ødelagt eller endelig bestille reisen man har drømt om. Selv om du trenger et par briller, har du kanskje ikke pengene på konto akkurat nå, og da kan muligheten til å dele opp en betaling i praksis fungere som omvendt sparing.

Vi gjør grundige kredittvurderinger

Vi har mange års erfaring med grundige og omfattende kredittvurderinger med utgangspunkt i vitenskap og velprøvd erfaring. Vi undersøker kundenes betalingsevne og hindrer at de tar opp større lån enn privatøkonomien deres tåler. Sett fra bransjeperspektiv har vi lave kredittapsnivåer, noe som betyr at kundeandelen som ikke klarer å betale tilbake lånene slik at de går til inkasso eller havner hos namsmannen, er lav.

Men uansett hvor grundige vi er i modellene vi bruker for å sørge for ansvarlig kredittgivning, kan vi ikke se inn i fremtiden. Her ligger det også en utfordring: det kan skje mye i folks liv som påvirker privatøkonomien og muligheten til å betale tilbake lånene.

Hvert enkelt tilfelle der kunden ikke kan betale tilbake en kreditt, er et tap – både for den enkelte og for oss. Derfor gjør vi vårt ytterste for å unngå dette så langt det er mulig.

Dette gjør vi for å hjelpe folk med betalingsvansker

- Vi har et eget team som jobber proaktivt med å kontakte og støtte kunder som har fått problemer med tilbakebetalingen.
- Vi kan tilpasse tilbakebetalingsplanen etter kundens unike situasjon og f.eks. tilby mulighet til å utsette betalinger.

Et langsiktig ansvar

Det er viktig å huske at ansvarsfull kredittgivning handler om mer enn selve vurderingen av om en person kan få en kreditt eller ikke. Ansvarsfull kredittgivning starter med markedsføringen vår, videre til selve långivningen og deretter hele veien frem til den endelige tilbakebetalingen.

Slik er vi ansvarsfulle som långivere

- Vi baserer all rådgivning på vitenskapelig baserte modeller som vurderer folks tilbakebetalingsevne.
- Hvis du har en betalingsanmerkning fra før, får du ikke lån hos oss.
- Vi og tjenestene våre forekommer ikke sammen med spill, alkohol eller tobakk.
- Vi kommuniserer aldri på en måte som oppmuntrer til spilling.
- Vi har i noen tilfeller høyere aldersgrense for kreditter enn det loven krever.
- Vi lager individuelle betalingsplaner og tilbyr personlig rådgivning for personer som har fått problemer med tilbakebetalingen.

En bransje som blir gransket – noe den skal

De siste årene har myndighetene på flere av de nordiske markedene gransket kredittvurderingene i bransjen. Vi ser positivt på granskingen, fordi dette bidrar til at bransjen utvikler seg i en mer ansvarlig retning.

Resurs ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og et mer ansvarlig kredittmarked. Vi og alle bransjekollegene våre er en del av samfunnet og påvirker dette. Dette pålegger oss et ansvar, og med riktig kunnskap, forståelse og riktige innsikter kan vi og bransjen som helhet fortsette å jobbe og utvikle oss for å skape en mest mulig bærekraftig og ansvarlig kredittgivning.

Nettopp ansvarlig kredittgivning er kjernen i Resurs’ virksomhet og innebærer at vi tilbyr finansielle tjenester, som lån og delfinansiering, som er bærekraftige både i dag og på lengre sikt – for den enkelte og for samfunnet som helhet.