Resurs og samfunnsinvesteringer

Resurs investerer i samfunnet for å skape en bedre fremtid for oss alle. Dette gjør vi både fordi vi vil og fordi det er vårt ansvar. Les mer om hvordan vi bidrar her.

Resurs SamfunnsinvesteringerResurs Samfunnsinvesteringer

Vi ønsker å bidra ved å investere i samfunnet. Dette er en selvfølge når man som oss har relasjoner med seks millioner mennesker i hele Norden. Vi ønsker å bidra til at mennesker, bransjen og samfunnet utvikler seg i en positiv retning. Dette gjør vi ved å engasjere oss i samfunnsspørsmål, være en aktiv part i debatten om hva slags samfunn og finansbransje vi ønsker å se i fremtiden, og ved å samarbeide med organisasjoner, samfunnsinitiativer og foreninger. Kort sagt: sammen med andre samfunnsaktører ønsker vi å bidra til å gjøre samfunnet bedre.

Slik investerer vi i samfunnet

- Vi støtter initiativer som bidrar til en privatøkonomi i balanse.

- Vi initierer og støtter satsinger som bidrar til at unge får en best mulig start i livet.

- Vi støtter unge gründere og ungt entreprenørskap.

- Vi engasjerer oss i idretts- og foreningslivet på lokalt og regionalt nivå med ekstra fokus på likestilling, integrering og bærekraft.

- Medarbeiderne våre har mulighet til å engasjere seg i frivillig arbeid, for eksempel leksehjelp eller mentorskap.

11 millioner kroner til kreftforskningen

Siden 2007 har Resurs støttet Cancerfonden og Rosa sløyfe i form av produkter og andre aktiviteter og har hittil samlet inn over 11 millioner kroner.

Synes du vi burde gjøre mer? Har du ideer eller tanker om samarbeid for å oppnå en positiv samfunnsendring i fellesskap? Ta kontakt med oss!