Hva brukes forbrukslån til – egentlig?

Mennesker må investere i livet. Oppussing, nye briller, utdannelse. Et forbrukslån er så mye mer enn kortsiktig forbruk. Her forteller vi mer av det vi vet om forbrukslån.

Hva Er Et ForbrukslanHva Er Et Forbrukslan

Når du må pusse opp boligen, kjøpe nye briller eller investere i bærekraftige energiløsninger som solceller, er det ikke alltid du har penger på konto. Muligheten til å dele opp betalingen eller ta opp et såkalt forbrukslån bidrar i slike tilfeller til at flere mennesker får muligheter i livet som de ellers ikke hadde hatt.

Hva er et forbrukslån?

Med forbrukslån mener vi et lån som ikke krever sikkerhet. Med delbetaling mener vi at du deler opp betalingen av produkter og tjenester.

Forbrukslån har tradisjonelt et litt frynsete rykte, mye som følge av mindre seriøse aktørers virksomhet i kredittbransjen. Bildet av SMS-lånene lever videre i minnet hos mange, til tross for at mange av disse aktørene ikke har vært på markedet på mange år. Men faktum er at nesten halvparten av forbrukslånene brukes til investeringer som oppussing eller til å ta utdannelsen man har drømt om, noe vi synes gir et mer nyansert bilde av forbrukerkreditter. Vi tror på å gi mennesker muligheter i livet ved hjelp av tjenestene vi tilbyr, og vi lover å gjøre det så ansvarlig som mulig.

Dette vet vi om hva forbrukslån blir brukt til

I 2021 utarbeidet Resurs undersøkelsen Resurs Consumer Report, som handler om forbrukernes syn på forbrukslån og forbrukerkreditter. Rapporten bygger på en forbrukerundersøkelse gjort av Kantar Sifo og viste blant annet at 4 av 10 forbrukslån blir tatt opp for å gjøre en livsinvestering.

- 4 av 10 forbrukslån går til en livsinvestering
- 9 av 10 ser fordeler med å dele opp betalingen

Men hva er en “livsinvestering”? Det kan være å finansiere en utdannelse, ta førerkort, kjøpe bolig eller pusse opp og investere i boligen. Sett under ett er dette investeringer som skaper langsiktig bærekraft i livet.

Det er med andre ord investeringer for fremtiden. I sammenligning med disse livsinvesteringene ser vi at bare en av fem har brukt lånet til å kjøpe et produkt i en fysisk butikk eller på internett, noe som kan betegnes som mer kortsiktig forbruk. Forbrukslån brukes dermed i langt større utstrekning til langsiktige investeringer i livet enn til kortsiktig forbruk. 9 av 10 sier at muligheten til å dele opp en betaling gjør at de kan kjøpe noe som er mer holdbart eller som kan brukes på lengre sikt.

Resurs Consumer Report bygger på en forbrukerundersøkelse gjennomført i samarbeid med Kantar Sifo. Underlaget i rapporten er intervjuer med forbrukere i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Det ble gjennomført 1000 intervjuer i hvert land.