Klager og tilbakemeldinger

Klager og tilbakemeldinger

Resurs Bank setter pris på synspunkter rundt vår bankvirksomhet, da dette gir oss mulighet til å fange opp eventuelle problemer, behandle de og iverksette forebyggende tiltak.

Om du som kunde har synspunkter eller ønsker å fremme en klage, ber vi deg derfor om i første omgang å ta kontakt med vår kundeservice, som vil forsøke å løse problemet på beste mulige måte. Dersom vår medarbeider ikke er i stand til å løse problemet, vil vedkommende få hjelp av kollegaer og/eller sin overordnede.

Om du fremdeles er misfornøyd med vår håndtering av en finansiell tjeneste eller et finansielt produkt, kan du fremme din klage skriftlig via e-post eller brev til den klageansvarlige hos Resurs Bank. Den klageansvarlige har som oppgave å besvare klager og sørger for å tilgodese dine interesser som kunde.

Du kan kontakte den ansvarlige for klager her: klageansvarlig@resursbank.no

Du kan også sende din klage til:

Resurs Bank AB Klageansvarlig Postboks 979, Sentrum 0104 Oslo

Les mer om våre retningslinjer og vår håndtering av klagesaker

Supplerende informasjon om alternativ tvisteløsning:

Henvisning til Finansklagenemnda Adresse: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Klager kan også rettes til felleseuropeisk klageportal tilgjengelig her.

De personlige opplysningene du gir i kontaktskjemaet, blir behandlet for at vi skal kunne administrere klagen. Opplysningene vil bare være registrert i den perioden som er påkrevd for administrasjonen. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Resurs Bank håndterer personopplysninger, Les mer her.

Du kan også sende din klage til:

E-post: klageansvarlig@resursbank.no

Brev:

Resurs Bank AB

Klageansvarlig

Postboks 979, Sentrum 0104 Oslo

Kontakt oss