Unge og økonomi

Altfor mange unge opplever i dag at de kan for lite om privatøkonomi. La oss fortelle hvordan vi ser på utfordringene og mulighetene på nettopp dette området.

Unge Og OkonomiUnge Og Okonomi

Mange unge opplever i dag at de kan for lite om privatøkonomi og økonomiske begreper. Samtidig blir finansmarkedet stadig mer komplisert, og kunnskap om hverdagsøkonomi er derfor en ferskvare som må fylles på i takt med at livet endrer seg. Med altfor store kunnskapshull innen økonomi risikerer flere unge å få problemer og ta uforsiktige beslutninger når det gjelder privatøkonomi.

Vi og bransjen har et ansvar for alle mennesker, i alle aldre og livssituasjoner. Men vi har litt ekstra ansvar for å gi de unge forutsetninger for å ta gode økonomiske beslutninger.

Her forteller vi mer om hvordan vi ser på økonomi, balanse og livet, men her vil vi fortelle hva vi gjør og kommer til å gjøre for at de unge skal få en så god økonomisk start i livet som mulig.

Nå øker vi fokuset på unge og økonomi

· I juni lanserer vi et digitalt kurs i privatøkonomi, fordi vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen om nettopp privatøkonomi.

· Vi setter i gang ulike aktiviteter internt for å skape enda mer dialog og personlig kontakt med kunder under 26 år og sørge for at de får enda bedre verktøy, kunnskaper og informasjon.

· Vi oppretter en ungdomskommisjon, fordi vi ønsker at flere skal bli med på satsingen. Ungdomskommisjonen får dessuten i oppgave å finne frem til flere ting som vi og bransjen burde gjøre for å rette opp de unges manglende kunnskaper om økonomi. Samtidig ser vi at mange unge har et fantastisk driv når det gjelder å starte for seg selv og ta initiativ, og dette er også noe kommisjonen vil fange opp.

· Vi ansetter en intern ungdomsambassadør som får i oppgave dels å drive ungdomskommisjonen, og dels å ha ansvar for utviklingen i spørsmål som angår unges økonomi hos oss i Resurs og i bransjen.

Alt dette er ikke på plass ennå, men vil snart være det. Nå starter vi reisen mot å gi unge en best mulig start i livet.

Unge og økonomi – slik er bildet i dag

- 20 prosent av de unge mellom 18 og 21 år sier i dag at de ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne håndtere hverdagsøkonomien, og at de må lete etter informasjon eller søke råd hos andre for å løse utfordringen.

- Nesten halvparten av alle i alderen 13–18 år sier at de har dårlige eller helt fraværende kunnskaper om sparing eller hvordan man setter opp et budsjett.

- Åtte av ti i alderen 13–18 år oppgir at de har lite kunnskap om aksjer og fond, boliglån og hvilke typer lån man bør unngå.

Man lærer selvsagt litt om privatøkonomi på skolen, men kunnskapen må suppleres fra andre hold. Undersøkelser viser at hvordan man forholder seg til penger i hjemmet allerede i ung alder legger grunnlaget for fremtidige levevaner. Omkring 54 % av de unge oppgir at den primære kilden til kunnskaper om privatøkonomi er internett, fulgt av foreldre 50 %, skolen 34 % og sosiale medier 26 %.

Det er et faktum at det finnes store utfordringer som kan skape negative privatøkonomiske konsekvenser for unge voksne på lang sikt. Vi i bransjen har derfor et ansvar for å øke kunnskapen og legge til rette for at de unge kan ta bedre økonomiske beslutninger. Her ønsker vi i Resurs å trå til og bidra med det vi kan.

Kilde til statistikk: European Consumer Report 2020, KantarSifo og Ungdomsbarometern.