Selskapsinformasjon

I Resurs Norge har vi i dag 110 ansatte, som tar hånd om den norske virksomheten og deg som kunde i Norge. Resurskonsernet startet i 1977 og har kontorer i hele Norden med totalt over 5,7 millioner kunder. Det er viktig for oss at den lokale forankringen er til stede og at vi er lokalisert i nærheten av våre kunder – det gir oss stor fleksibilitet og skaper større trygghet for deg som kunde.

Vår ledelsesgruppe

Nils Carlsson

President & CEO

Født: 1969.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom fra Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Director of Product Development i Europolitan, Director Business Development i Vodafone, Vice President Sales, Marketing & Product Telenor, CEO i Netbooster, CEO i Electrolux Sverige, CEO i Fortnox AB

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB og Poolia AB

Eierskap i Resurs Holding AB:

25 000 aksjer, 750 000 tegningsopsjoner.

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations

Født: 1991

Utdannelse of arbeidserfaring:

MSc i bedriftsøkonomi med spesialisering i Corporate Finance fra Lunds Universitet. Tidligere ulike stillinger innenfor Resurs-konsernet, senest Head of IR and Group Control.

Andre viktige oppgaver: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

545 aksjer.

Sebastian Green

Chief Information Officer (CIO)

Født: 1973

Utdanning og arbeidserfaring:

Master i Computer Engineering ved Lund Universitet. Tidligere CIO & Utviklingssjef hos Bergendahls Food, IT konsulent hos Capgemini og NCR Teradata samt IKEA.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

0 aksjer, 50 000 tegningsopsjoner.

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer (CCO) Nordic B2B & Chief Operating Officer (COO)

Født: 1981

Utdannelse og arbeidserfaring:

Offisersutdanning, grad i markedsføring og kommunikasjon. Pedagogikk- og ledelsesstudier. Offiser i det svenske forsvaret, Sales Manager Eniro, Chief Commercial Officer Fortnox AB, styremedlem Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management og viseadm.dir. IST AB samt adm.dir. og Head of Business Region Sweden hos IST AB og IST Group.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Kivra Oy.

Eierskap i Resurs Holding AB:

0 aksjer, 85 000 tegningsopsjoner.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Født: 1988

Utdanning og arbeidserfaring:

M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc. Business and Economics, Uppsala University. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Swedish Trade Council (Exportrådet)

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB: -

Jenny Hillerström-Schüldt

Chief Human Resources Officer (CHRO)

Født: 1972

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i Behavioural Science ved Lunds Universitet. Tidligere ulike stillinger innenför Sony Ericsson, Axis Comunications, AP Moller-Maersk, Chief People & Communications Officer Ikano Bank.

Andre viktige oppgaver: -

Eierskap i Resurs Holding AB: -

Tomas Bromander

Chief Commercial Officer (CCO) Cards

Født: 1977

Utdanning og arbeidserfaring:

DIHM IHM Business School. Director Business Development Mastercard Nordic & Baltics, Director Business Development Stored Value Solutions Nordics & Netherlands, Sales Director Tradedoubler Sweden AB, Head of Sales Teller AS.

Andre pågående oppdrag: –

Eierskap i Resurs Holding AB: –

Anita Tidner

Chief Customer Service Officer

Født: 1964

Utdannelse og arbeidserfaring:

Markedsøkonom fra IHM, tidligere Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsulent innenfor lederutvikling og salg.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Eierskap i Resurs Holding AB:

1 039 aksjer, 50 000 tegningsopsjoner.

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Født: 1968

Utdanning og arbeidserfaring:

Handelsgymnas. Tidligere adm.dir. hos Redcats Finans AB, adm.dir. hos Time Finans AB, IT & forretningsutviklingssjef Finaref Sverige AB.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

18 000 aksjer, 12 500 tegningsopsjoner.

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer

Født: 1978

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom Lunds universitet. Tidligere ulike stillinger innenfor Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank samt risiko- og compliancesjef Fortnox Finans AB.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

2 000 aksjer. 25 000 tegningsopsjoner.

Andreas Andersson

Tf. Chief Commercial Officer (CCO) Corporate

Født: 1979.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Lederutdanning ved Stockholm School of Economics. En rekke ulike stillinger innenfor Resurs-konsernet siden 2002, for eksempel Country Manager i Norge og nyligst Sales Manager Retail Finance i Sverige.

Andre pågående oppdrag: –

Eierskap i Resurs Holding AB:

130 000 aksjer, 136 597 tegningsopsjoner.

Styret

Styret skal lede Resurss forretningsvirksomhet så fremgangsrikt som mulig, og svare for selskapets organisasjon og forvaltning. Dette gjør man blant annet gjennom å få regelmessige rapporter fra Resurss CEO og ledelse.

Styret velges av generalforsamlingen. Samtlige styremedlemmer må godkjennes av svenske Finansinspektionen og gjennomgår deretter en årlig intern vurdering.

Les mer om styret

Selskapsledelse

Banken styres av både eksterne og interne regelverk. Eksternt gjennom lover og forskrifter. Internt gjennom vedtekter og styrets forretningsorden samt gjennom policys, retningslinjer og rutiner.

Les mer om vår selskapsledelse

Revisor

Eksterne revisorer utpekes årlig av generalforsamlingen. Deres oppgave er å revidere årsregnskapet, bokføring samt styret og Adm direktørs forvaltning. Funksjonen for internrevisjon utpekes av, og er direkte underlagt styret.

Lønn og godtgjørelse

Godtgjørelse til Resurss ansatte kan bestå av grunnlønn, variabel godtgjørelse, andre fordeler og pensjonsinnskudd. Lønnsfastsettelsen er individuell og hoveddelen av medarbeiderne har ingen variabel godtgjørelse. Dette inkluderer Adm direktør og samtlige ansatte i ledende stillinger.

Les mer om godtgjørelse i Annual report

Informasjon om forsikringsformidling

Resurs er registrert hos Bolagsverket som en tilknyttet forsikringsformidler til Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs formidler forsikringer med Solid Försäkringsaktiebolag som forsikringsgiver.

Les mer om vår forsikringsformidling her

Kontrollfunksjoner

Våre interne kontrollfunksjoner gis av styret. De arbeider uavhengig og selvstendig mot den operative virksomheten, og rapporterer løpende sine observasjoner og vurderinger.

Les mer om våre kontrollfunksjoner