Selskapsinformasjon

I Resurs Norge har vi i dag 61 ansatte, som tar hånd om den norske virksomheten og deg som kunde i Norge. Resurskonsernet startet i 1977 og har kontorer i hele Norden med totalt over 5,7 millioner kunder. Det er viktig for oss at den lokale forankringen er til stede og at vi er lokalisert i nærheten av våre kunder – det gir oss stor fleksibilitet og skaper større trygghet for deg som kunde.

Vår ledelsesgruppe

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations of fungerende President & CEO

Født: 1991

Utdanning og arbeidserfaring:

MSc i bedriftsøkonomi med spesialisering i Corporate Finance fra Lunds Universitet. Tidligere ulike stillinger innenfor Resurs-konsernet, senest Head of IR and Group Control.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

545 aksjer, 290 000 tegningsopsjoner.

Sebastian Green

Chief Product Officer (CPO)

Født: 1973

Utdanning og arbeidserfaring:

Master i Computer Engineering ved Lund Universitet. Tidligere CIO & Utviklingssjef hos Bergendahls Food, IT konsulent hos Capgemini og NCR Teradata samt IKEA.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

2 650 aksjer, 50 000 tegningsopsjoner.

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Født: 1968

Utdanning og arbeidserfaring:

Handelsgymnas. Tidligere adm.dir. hos Redcats Finans AB, adm.dir. hos Time Finans AB, IT & forretningsutviklingssjef Finaref Sverige AB.

Andre pågående oppdrag: –

Eierskap i Resurs Holding AB:

22 000 aksjer, 122 500 tegningsopsjoner.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Født: 1988

Utdanning og arbeidserfaring:

M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc. Business and Economics, Uppsala University. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Swedish Trade Council (Exportrådet).

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

14 000 aksjer, 180 000 tegningsopsjoner.

Pernilla Klarqvist

Chief Customer Service Officer (CCSO)

Født: 1984

Utdanning og arbeidserfaring:

Utdannet innen ledelse, prosjektledelse og bedriftsøkonomi. Grad i helseutvikling i arbeidslivet. Tidligere stillinger som leder i Forex Bank, Zmarta og sist som kundeservicesjef i Resurs.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB: 0

Mattias Ekman

Chief Commercial Officer
(CCO) Corporate

Født: 1988

Utdanning og
arbeidserfaring:

Studier ved Uppsala
Universitet, Business
Management IHM
Business School.
Tidligere ulike
kommersielle roller, både ledende og
individuelle, iKlarna Bank AB och Hi3G Access AB.

Andre pågående oppdrag:

Styreleder, Skrym AB. Styremedlem, Brink Commerce AB.

Eierskap i Resurs Holding AB:

2 741 aksjer, 0 tegningsopsjoner.

Styret

Styret skal lede Resurss forretningsvirksomhet så fremgangsrikt som mulig, og svare for selskapets organisasjon og forvaltning. Dette gjør man blant annet gjennom å få regelmessige rapporter fra Resurss CEO og ledelse.

Styret velges av generalforsamlingen. Samtlige styremedlemmer må godkjennes av svenske Finansinspektionen og gjennomgår deretter en årlig intern vurdering.

Les mer om styret

Selskapsledelse

Banken styres av både eksterne og interne regelverk. Eksternt gjennom lover og forskrifter. Internt gjennom vedtekter og styrets forretningsorden samt gjennom policys, retningslinjer og rutiner.

Les mer om vår selskapsledelse

Revisor

Eksterne revisorer utpekes årlig av generalforsamlingen. Deres oppgave er å revidere årsregnskapet, bokføring samt styret og Adm direktørs forvaltning. Funksjonen for internrevisjon utpekes av, og er direkte underlagt styret.

Lønn og godtgjørelse

Godtgjørelse til Resurss ansatte kan bestå av grunnlønn, variabel godtgjørelse, andre fordeler og pensjonsinnskudd. Lønnsfastsettelsen er individuell og hoveddelen av medarbeiderne har ingen variabel godtgjørelse. Dette inkluderer Adm direktør og samtlige ansatte i ledende stillinger.

Les mer om godtgjørelse i Annual report

Informasjon om forsikringsformidling

Resurs er registrert hos Bolagsverket som en tilknyttet forsikringsformidler til Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs formidler forsikringer med Solid Försäkringsaktiebolag som forsikringsgiver.

Les mer om vår forsikringsformidling

Kontrollfunksjoner

Våre interne kontrollfunksjoner gis av styret. De arbeider uavhengig og selvstendig mot den operative virksomheten, og rapporterer løpende sine observasjoner og vurderinger.

Les mer om våre kontrollfunksjoner