Selskapsinformasjon

I Resurs Bank Norge har vi i dag 110 ansatte, som tar hånd om den norske virksomheten og deg som kunde i Norge. Resurskonsernet startet i 1977 og har kontorer i hele Norden med totalt over 5,7 millioner kunder. Det er viktig for oss at den lokale forankringen er til stede og at vi er lokalisert i nærheten av våre kunder – det gir oss stor fleksibilitet og skaper større trygghet for deg som kunde.

Alle konsernrelaterte spørsmål blir besvart av vår Country Director Søren Kargaard.

NorgeNorge

Vår ledelsesgruppe

Nils CarlssonNils Carlsson

Nils Carlsson

Chief Executive Officer

Født: 1969.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom fra Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Director of Product Development i Europolitan, Director Business Development i Vodafone, Vice President Sales, Marketing & Product Telenor, CEO i Netbooster, CEO i Electrolux Sverige, CEO i Fortnox AB

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB

Joas OlinJoas Olin

Jonas Olin

CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding

Født: 1972.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Utdannelse og arbeidserfaring: Bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Lunds universitet. Tidigere CFO & Head of IR på Nordic Waterproofing Holding A/S, Controller Trelleborg Waterproofing, CFO Abdon Finax, controller IKEA Industry, revisor Mazars.

Anna NauclerAnna Naucler

Anna Nauclér

Chief Commercial Officer og vice VD Resurs Bank

Født: 1977.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Mastergrad i bedriftsøkonomi, Stockholms Universitet. Tidligere Sales Manager og Country Manager for Unilever Food Solutions, BI-konsult hos Know OT og økonomisjef på Innograte

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Out of Home

Erik FrickErik Frick

Erik Frick

Chief Operating Officer og vice VD Resurs Bank siden 2018

Født: 1982.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Växjö Universitet og MBA fra Chalmers Tekniske Høyskole. Tidligere Head of Group CRM and Project management hos CDON Group samt Sales Manager hos CDON AB

Andre viktige oppgaver:

Varamedlem i Resurs Norden AB og Resurs Forvaltning Norden AB

Eva BrikeEva Brike

Eva Brike

Chief Human Resources Officer

Født: 1968

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i Personal og Arbeidslivsspørsmål ved Lunds Universitet. Tidligere Senior Vice President Human Resources hos Rosti Group og HR Director hos Air Liquide Norden, BRIO Group og Ericsson Mobile Platforms

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Dacke Industri AB og Dacke Industri Holding AB

Sebastian GreenSebastian Green

Sebastian Green

Chief Information Officer

Født: 1973

Utdanning og arbeidserfaring:

Master i Computer Engineering ved Lund Universitet. Tidligere CIO & Utviklingssjef hos Bergendahls Food, IT konsulent hos Capgemini og NCR Teradata samt IKEA.

Anette Konar RipleAnette Konar Riple

Anette Konar Riple

Chief Marketing Officer

Født: 1975

Utdannelse og arbeidserfaring:

Cand. Jur fra Lunds Universitet samt Master of International Relations fra SAIS John Hopkins University. Tidligere Business Area Manager og Markedsdirektør hos Euroflorist, Brand Manager hos Procter & Gamble og PR-konsulent hos Kreab

Soren Kargaard Webbsidan DK 726x908px (1)Soren Kargaard Webbsidan DK 726x908px (1)

Søren Kargaard

Country Director Norge

Født: 1963

Utdannelse og arbeidserfaring:

Banking, Graduate BA (Management of Financial Institutions) fra FinansAkademiet i Skanderborg, og EMP (Strategy & Innovation) fra Insead, Fontainebleau.

Tidligere lederstillinger i Sydbank DK og Norge, Credit Manager i Fredgaard Radio A / S og F GROUP A / S, administrerende direktør i NCF A / S og Dan-Aktiv A / S (Credit Agricole SA).

StyretStyret

Styret

Styret skal lede Resurs Banks forretningsvirksomhet så fremgangsrikt som mulig, og svare for selskapets organisasjon og forvaltning. Dette gjør man blant annet gjennom å få regelmessige rapporter fra Resurs Banks CEO og ledelse.

Styret velges av generalforsamlingen. Samtlige styremedlemmer må godkjennes av svenske Finansinspektionen og gjennomgår deretter en årlig intern vurdering.

Les mer om styret

Selskapsledelse

Banken styres av både eksterne og interne regelverk. Eksternt gjennom lover og forskrifter. Internt gjennom vedtekter og styrets forretningsorden samt gjennom policys, retningslinjer og rutiner.

Les mer om vår selskapsledelse

Revisor

Eksterne revisorer utpekes årlig av generalforsamlingen. Deres oppgave er å revidere årsregnskapet, bokføring samt styret og Adm direktørs forvaltning. Funksjonen for internrevisjon utpekes av, og er direkte underlagt styret.

Lønn og godtgjørelse

Godtgjørelse til Resurs Banks ansatte kan bestå av grunnlønn, variabel godtgjørelse, andre fordeler og pensjonsinnskudd. Lønnsfastsettelsen er individuell og hoveddelen av medarbeiderne har ingen variabel godtgjørelse. Dette inkluderer Adm direktør og samtlige ansatte i ledende stillinger.

Les mer om godtgjørelse i Annual report

Lønn og godtgjørelse - Resurs BankLønn og godtgjørelse - Resurs Bank

Informasjon om forsikringsformidling

Resurs Bank er registrert hos Bolagsverket som en tilknyttet forsikringsformidler til Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs Bank formidler forsikringer med Solid Försäkringsaktiebolag som forsikringsgiver.

Les mer om vår forsikringsformidling her

Kontrollfunksjoner

Våre interne kontrollfunksjoner gis av styret. De arbeider uavhengig og selvstendig mot den operative virksomheten, og rapporterer løpende sine observasjoner og  vurderinger.

Les mer om våre kontrollfunksjoner

Noe du lurer på?

La vår kundeservice hjelpe deg eller søk blant vanlige spørsmål.