Selskapsinformasjon

I Resurs Bank Norge har vi i dag 110 ansatte, som tar hånd om den norske virksomheten og deg som kunde i Norge. Resurskonsernet startet i 1977 og har kontorer i hele Norden med totalt over 5,7 millioner kunder. Det er viktig for oss at den lokale forankringen er til stede og at vi er lokalisert i nærheten av våre kunder – det gir oss stor fleksibilitet og skaper større trygghet for deg som kunde.

NorgeNorge

Vår ledelsesgruppe

Nils CarlssonNils Carlsson

Nils Carlsson

Chief Executive Officer

Født: 1969.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom fra Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Director of Product Development i Europolitan, Director Business Development i Vodafone, Vice President Sales, Marketing & Product Telenor, CEO i Netbooster, CEO i Electrolux Sverige, CEO i Fortnox AB

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB og Poolia AB

Claes WenthzelClaes Wenthzel

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

Født: 1991

Utdannelse of arbeidserfaring:

MSc i bedriftsøkonomi med spesialisering i Corporate Finance fra Lunds Universitet. Tidligere ulike stillinger innenfor Resurs-konsernet, senest Head of IR and Group Control.

Andre viktige oppgaver: -

Sebastian GreenSebastian Green

Sebastian Green

Chief Information Officer

Født: 1973

Utdanning og arbeidserfaring:

Master i Computer Engineering ved Lund Universitet. Tidligere CIO & Utviklingssjef hos Bergendahls Food, IT konsulent hos Capgemini og NCR Teradata samt IKEA.

Erik FrickErik Frick

Erik Frick

Chief Operating Officer og vice VD Resurs Bank siden 2018

Født: 1982.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Växjö Universitet og MBA fra Chalmers Tekniske Høyskole. Tidligere Head of Group CRM and Project management hos CDON Group samt Sales Manager hos CDON AB

Andre viktige oppgaver:

Varamedlem i Resurs Norden AB og Resurs Forvaltning Norden AB

Eva BrikeEva Brike

Eva Brike

Chief Human Resources Officer

Født: 1968

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i Personal og Arbeidslivsspørsmål ved Lunds Universitet. Tidligere Senior Vice President Human Resources hos Rosti Group og HR Director hos Air Liquide Norden, BRIO Group og Ericsson Mobile Platforms

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Dacke Industri AB og Dacke Industri Holding AB

Anna NauclerAnna Naucler

Anna Nauclér

Chief Commercial Officer (Nordic Payment Solutions) og vice VD Resurs Bank fra 2018

Født: 1977.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Mastergrad i bedriftsøkonomi, Stockholms Universitet. Tidligere Sales Manager og Country Manager for Unilever Food Solutions, BI-konsult hos Know OT og økonomisjef på Innograte

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Out of Home

Marie DarteMarie Darte

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer

Født: 1978

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom Lunds universitet. Tidligere ulike stillinger innenfor Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank samt risiko- og compliancesjef Fortnox Finans AB.

Andre pågående oppdrag: -

Eierskap i Resurs Holding AB:

2 000 aksjer. 25 000 tegningsopsjoner.

Andreas FridellAndreas Fridell

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer (Nordic B2B)

Født: 1981

Utdannelse og arbeidserfaring:

Offisersutdanning, grad i markedsføring og kommunikasjon. Pedagogikk- og ledelsesstudier. Offiser i det svenske forsvaret, Sales Manager Eniro, Chief Commercial Officer Fortnox AB, styremedlem Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management og viseadm.dir. IST AB samt adm.dir. og Head of Business Region Sweden hos IST AB og IST Group.

Anita TidnerAnita Tidner

Anita Tidner

Chief Customer Service Officer

Født: 1964

Utdannelse og arbeidserfaring:

Markedsøkonom fra IHM, tidligere Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsulent innenfor lederutvikling og salg.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Stafan NorderénStafan Norderén

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Født: 1968

Utdanning og arbeidserfaring:

Handelsgymnas. Tidligere adm.dir. hos Redcats Finans AB, adm.dir. hos Time Finans AB, IT & forretningsutviklingssjef Finaref Sverige AB.

StyretStyret

Styret

Styret skal lede Resurs Banks forretningsvirksomhet så fremgangsrikt som mulig, og svare for selskapets organisasjon og forvaltning. Dette gjør man blant annet gjennom å få regelmessige rapporter fra Resurs Banks CEO og ledelse.

Styret velges av generalforsamlingen. Samtlige styremedlemmer må godkjennes av svenske Finansinspektionen og gjennomgår deretter en årlig intern vurdering.

Les mer om styret

Selskapsledelse

Banken styres av både eksterne og interne regelverk. Eksternt gjennom lover og forskrifter. Internt gjennom vedtekter og styrets forretningsorden samt gjennom policys, retningslinjer og rutiner.

Les mer om vår selskapsledelse

Revisor

Eksterne revisorer utpekes årlig av generalforsamlingen. Deres oppgave er å revidere årsregnskapet, bokføring samt styret og Adm direktørs forvaltning. Funksjonen for internrevisjon utpekes av, og er direkte underlagt styret.

Lønn og godtgjørelse

Godtgjørelse til Resurs Banks ansatte kan bestå av grunnlønn, variabel godtgjørelse, andre fordeler og pensjonsinnskudd. Lønnsfastsettelsen er individuell og hoveddelen av medarbeiderne har ingen variabel godtgjørelse. Dette inkluderer Adm direktør og samtlige ansatte i ledende stillinger.

Les mer om godtgjørelse i Annual report

Lønn og godtgjørelse - Resurs BankLønn og godtgjørelse - Resurs Bank

Informasjon om forsikringsformidling

Resurs Bank er registrert hos Bolagsverket som en tilknyttet forsikringsformidler til Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs Bank formidler forsikringer med Solid Försäkringsaktiebolag som forsikringsgiver.

Les mer om vår forsikringsformidling her

Kontrollfunksjoner

Våre interne kontrollfunksjoner gis av styret. De arbeider uavhengig og selvstendig mot den operative virksomheten, og rapporterer løpende sine observasjoner og  vurderinger.

Les mer om våre kontrollfunksjoner

Noe du lurer på?

La vår kundeservice hjelpe deg eller søk blant vanlige spørsmål.