Styret

Martin BengtssonMartin Bengtsson

Martin Bengtsson

Styreleder

Medlem i Audit Committee.

Født: 1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Tidligere bedriftsutviklingssjef i SIBA Aktiebolag og landssjef for SIBA Aktiebolag, i Danmark. I dag er han Investment Manager i SIBA Invest AB.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i SIBA Fastigheter AB og VD i SIBA Invest AB og Waldakt AB.

Lars NordstrandLars Nordstrand

Lars Nordstrand

 

Født: 1951.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelor i filosofi samt siviløkonom. VC i Moderna Försäkringar og Movestic Livförsäkring AB samt VD i Invik, major i reservestyrken.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Anticimex Försäkringar AB. Styremedlem i Modernac S.A Luxembourg, samt Nordnet Pension AB.

Fredrik CarlssonFredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Medlem i Audit Committee.

Født:  1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

MBA, Bachelorgrad i bedriftsøkonomi. Tidligerer Global Head of Reserach, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank og America/Merrill Lynch og HSBC.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Svolder Aktiebolag og Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styremedlem i Betsson AB, Novobis AB og Torsten og Wanja Söderbergs Stiftelser.

Anders DahlvigAnders Dahlvig

Anders Dahlvig

 

Født: 1957.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelorgrad i bedriftsøkonomi. Filosofie magisterexamen i Økonomi. Tidligere VD og konsernsjef for IKEA.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Inter IKEA Holding BV. Styremedlem i H&M Hennes&Mauritz AB, Oriflame AG, Kingfisher Ltd, Pret a Manager Ltd og Dunkgers stiftelser.

Mariana Burenstam LinderMariana Burenstam Linder

Mariana Burenstam Linder

 

Født:  1957.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Tidligere VD for Nordic Management AB, ABB Financial Consulting og Ainax AB. Medlem i executive committee i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og grunnlegger av Burenstam & Partners AB.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Sverige-Amerika-stiftelsen. Styremedlem i Investmentaktiebolaget Latour og BTS Group AB.

Marita Odelius EngstromMarita Odelius Engstrom

​Marita Odélius Engström

Medlem i Audit Committee.

Født: 1961.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Autorisert revisor. Tidligere CFO og Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andre viktige oppgaver:

VD for Fora AB.

Mikael WintzellMikael Wintzell

Mikael Wintzell

 

Født: 1981.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Gymnasieingenjör. Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. Nåværende grunnlegger og CEO i Wellstreet Group.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i selskaper som er knyttet til Wellstreet Group.

Johanna BerlindeJohanna Berlinde

Johanna Berlinde

 

Født: 1970

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelor in Business Administration and Economics with Marketing. Tidigere Sales Director Tele2Vision, Director Product and Marketing B2B Tele2 Sverige, VP Head of TV & Media Telia Company, Head of M&A and Partner Management Telia Sverige. Nåværende VP Head of Product Area Connectivity Telia Company.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Osynlig AB og styremedlem i Solidtango AB.

Styrelsens AnsvarStyrelsens Ansvar

Styrets ansvar

Styret utpekes av generalforsamlingen, og har som overgripende ansvar å lede selskapets forretningsvirksomhet på en så fremgangsrik måte som mulig.

I følge Aktiebolagslagen er styrets hovedoppgaver å ivareta selskapets organisasjon og forvaltning, og fortløpende vurdere selskapets økonomiske situasjon, samt sørge for at selskapets organisasjon er utformet slik at regnskap, adminstrasjon og selskapets økonomiske forhold generelt styres på en betryggende måte.

Resurs Banks styre følger selskapets virksomhet gjennom regelmessige rapporter – skrifltige såvel som muntlige – fra Adm direktør og ledelse.

Beslutninger vedtas av styret gjennom flertallsvedtak. Hvert styremedlem har også ett personlig ansvar som styremedlem.