Styret

Martin Bengtsson

Leder av valgkomiteen og medlem i Audit Committee.

Født: 1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Tidligere bedriftsutviklingssjef i SIBA Aktiebolag og landssjef for SIBA Aktiebolag, i Danmark. I dag er han Investment Manager i SIBA Invest AB.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i SIBA Fastigheter AB og VD i SIBA Invest AB.

Lars Nordstrand

Leder av Corporate Governance Committee og medlem i Remuneration Committee

Født: 1951.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelor i humaniora og bedriftsøkonomi. Tidligere administrerende direktør i Moderna Forsikringer og Movestic Livforsikring AB og viseadministrerende direktør i Invik, major i reserven.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Solid Forsikringsselskap, Euroaccident Livsforsikring, Akademikerforsikring og Nordnet Pensjonsforsikring.

Fredrik Carlsson

Leder av Audit Committee og Remuneration Committee

Født: 1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

MBA, Bachelorgrad i bedriftsøkonomi. Tidligerer Global Head of Reserach, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank og America/Merrill Lynch og HSBC.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Svolder Aktiebolag og Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styremedlem i Solid Forsikringsselskap og Torsten og Wanja Söderbergs Stiftelser.

Kristina Patek

Medlem av Audit Comittee

Født: 1969.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Master of Science i økonomi, Uppsala universitet. Tidligere M&A-sjef i Tieto Corporation, partner i private equity-fondet Scope, investeringssjef i Ratos, administrerende direktør i Cell Innovation og ledelseskonsulent accenture.

Andre viktige oppgaver:

Senior Investment Director Stena Sessan AB. Styremedlem i Didner & Gerge Fonder, 24Health og Matilda Foodtech.

Pia-Lena Olofsson

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1972.

Utdannelse og arbeidserfaring:

MBA, Göteborgs universitet, Executive MBA, Warwick universitet, UK og Funding and risk, London Business School. Tidigere CFO på Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) samt ulike stillinger innenfor Bure Equity AB (publ) og Citat AB.

Andre viktige oppgaver:

CFO og Head of IR på Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Styremedlem i selskaper innen Cibus-koncernen.

Marita Odélius

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1961.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Autorisert revisor. Tidligere CFO og Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Solid Forsikringsselskap og Movestic Liv og pensjon.

Mikael Wintzell

Født: 1981.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Ingeniørstudier fra videregående skole. Tidligere assisterende kommersiell direktør Klarna, salgsdirektør Payex. For tiden grunnlegger og administrerende direktør i Wellstreet Group.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i selskaper som er knyttet til Wellstreet Group.

Magnus Fredin

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1981.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Tidligere Head of Sales og VP of Sales på Klarna, CEO på Babyshop og CDON.com, styremedlem Yabie (tidligere Kaching Retail) og Cool Company Skandinavien AB. Tidligere VP Commercial Volvo Cars og nåværende Senior VP Global Online Business Volvo Cars.

Andre viktige oppgaver:

President, Senior Vice President Direct Markets hos Volvo Cars. Styremedlem i Teknikdelar.se.

Styrets ansvar

Styret utpekes av generalforsamlingen, og har som overgripende ansvar å lede selskapets forretningsvirksomhet på en så fremgangsrik måte som mulig.

I følge Aktiebolagslagen er styrets hovedoppgaver å ivareta selskapets organisasjon og forvaltning, og fortløpende vurdere selskapets økonomiske situasjon, samt sørge for at selskapets organisasjon er utformet slik at regnskap, adminstrasjon og selskapets økonomiske forhold generelt styres på en betryggende måte.

Resurss styre følger selskapets virksomhet gjennom regelmessige rapporter – skrifltige såvel som muntlige – fra Adm direktør og ledelse.

Beslutninger vedtas av styret gjennom flertallsvedtak. Hvert styremedlem har også ett personlig ansvar som styremedlem.