Styret

Martin Bengtsson

Styreleder

Medlem i Audit Committee.

Født: 1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Tidligere bedriftsutviklingssjef i SIBA Aktiebolag og landssjef for SIBA Aktiebolag, i Danmark. I dag er han Investment Manager i SIBA Invest AB.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i SIBA Fastigheter AB og VD i SIBA Invest AB og Waldakt AB.

Lars Nordstrand

Leder av Corporate Governance Committee og medlem i Remuneration Committee

Født: 1951.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Bachelor i filosofi samt siviløkonom. VC i Moderna Försäkringar og Movestic Livförsäkring AB samt VD i Invik, major i reservestyrken.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Anticimex Försäkringar AB. Styremedlem i Modernac S.A Luxembourg, samt Nordnet Pension AB.

Fredrik Carlsson

Medlem i Audit Committee.

Født: 1970.

Utdannelse og arbeidserfaring:

MBA, Bachelorgrad i bedriftsøkonomi. Tidligerer Global Head of Reserach, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank og America/Merrill Lynch og HSBC.

Andre viktige oppgaver:

Styreleder i Svolder Aktiebolag og Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styremedlem i Torsten og Wanja Söderbergs Stiftelser.

Kristina Patek

Medlem av Audit Comittee

Født: 1969.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Master i økonomi, Uppsala universitet.

Andre viktige oppgaver:

Senior Investment Director, Stena Sessan AB. Styremedlem i Didner & Gerge AB.

Susanne Ehnbåge

Født: 1979.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Master i økonomi fra Handelshögskolan Göteborg. CEO og andre stillinger in NetOnNet og SIBA AB.

Andre viktige oppgaver:

CEO i Lindex. Styremedlem i Ahlsell og Börssällskapet.

Marita Odélius Engström

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1961.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Siviløkonom. Autorisert revisor. Tidligere CFO og Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andre viktige oppgaver:

VD for Fora AB.

Mikael Wintzell

Født: 1981.

Utdannelse og arbeidserfaring:

Gymnasieingenjör. Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. Nåværende grunnlegger og CEO i Wellstreet Group.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i selskaper som er knyttet til Wellstreet Group.

Magnus Fredin

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1981

Utdannelse og arbeidserfaring:

Tidligere Head of Sales og VP of Sales på Klarna, CEO på Babyshop og CDON.com, styremedlem Yabie (tidligere Kaching Retail) og Cool Company Skandinavien AB. Tidligere VP Commercial Volvo Cars og nåværende Senior VP Global Online Business Volvo Cars.

Andre viktige oppgaver:

Styremedlem i Teknikdelar.se.

Styrets ansvar

Styret utpekes av generalforsamlingen, og har som overgripende ansvar å lede selskapets forretningsvirksomhet på en så fremgangsrik måte som mulig.

I følge Aktiebolagslagen er styrets hovedoppgaver å ivareta selskapets organisasjon og forvaltning, og fortløpende vurdere selskapets økonomiske situasjon, samt sørge for at selskapets organisasjon er utformet slik at regnskap, adminstrasjon og selskapets økonomiske forhold generelt styres på en betryggende måte.

Resurss styre følger selskapets virksomhet gjennom regelmessige rapporter – skrifltige såvel som muntlige – fra Adm direktør og ledelse.

Beslutninger vedtas av styret gjennom flertallsvedtak. Hvert styremedlem har også ett personlig ansvar som styremedlem.