Resurs styrker bærekraftsarbeidet og lanserer Resurs Society

Resurs ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og et ansvarlig kredittmarked. Derfor lanserer vi Resurs Society som samordner alle satsningsområder som skal bidra til en bærekraftig utvikling for kunder, partnere, bransjen og samfunnet for øvrig.

Resurs er en del av og påvirker samfunnet. Med dette følger et ansvar. Som et ledd i vårt høye ambisjonsnivå som samfunnsaktør og for å holde et høyt tempo i arbeidet med bærekraft, lanserer vi Resurs Society. Resurs Society vil bestå av følgende satsingsområder:

  • målrettede aktiviteter mot unge og førstegangs låntakere
  • online økonomiskole for å øke kunnskapen om kreditt, forbrukslån og kjøp på avbetaling
  • støtte til kunder som har betalingsproblemer og trenger bistand
  • redusert klimaavtrykk

Resurs er inne i en transformasjonsreise for å bli en mer konkurransedyktig, digital og mer finansielt bærekraftig aktør. Som ledd i denne utviklingen skal Resurs i samarbeid med partnere og kunder utvikle og forsterke den ansvarsfulle og bærekraftige kundeopplevelsen på kredittmarkedet.

«Dette gir oss en unik mulighet til å skape en enda sterkere og forbedret kundeopplevelse, både for privatkunder og samarbeidspartnere. Samtidig hever vi ambisjonsnivået vårt som en samfunnsaktør, og både kunder og bransjen kan forvente å se at Resurs åpner opp for flere strategiske samarbeid med andre typer forretningspartnere. Et eksempel er samarbeidet vi har gjort med Hemma, som gjør det enklere å foreta bærekraftige investeringer i hjemmet, samt med Fairown for abonnementsløsninger,» sier Nils Carlsson, CEO Resurs

Resurs ønsker også å gjøre mer for at kunder skal kunne fatte kloke og gode langsiktige økonomiske beslutninger.

«Vi lanserer derfor opplæringsaktiviteter, blant annet en økonomiskole for unge. Vi forenkler og tydeliggjør vår kundekommunikasjon, siden vi opplever at mange har utfordringer med å forstå komplisert finansiell informasjon. Våre kunder skal også kunne regne med oss dersom livet tar en uventet vending, der det kanskje oppstår et behov for en endret nedbetalingsplan», sier Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding.

Resurs nye bæredygtighedsinitiativer og -mål

Bidra til et inkluderende kredittmarked

Vi tar ansvar for økt transparens, dialog og opplæringsinitiativ ovenfor kunder og partnere. Dette innebærer at vi i løpet av 2022 kommer til å utvikle og lansere:

  • Målgrupperelaterte aktiviteter, mot for eksempel unge og førstegangs låntakere, med hensikt å ta et ekstra ansvar for denne kundegruppen gjennom hele kundereisen
  • Online økonomiskole for å bidra til økt kunnskap rundt hva det innebærer å ta opp kreditt eller å kjøpe produkter på avbetaling
  • Flere proaktive tiltak for å gi bedre støtte og behovstilpassede løsninger for kunder som får betalingsproblemer

Lansere flere bærekraftige produkter og finansieringsløsninger

I løpet av 2022 skal vi fortsette å inspirere våre kunder til å ta bærekraftige valg. Eksempler på dette er energiløsninger for hjemmet som solcellepaneler og ladestasjoner, samt abonnementsløsninger, som igjen hjelper oss å fremme klimavennlige aktiviteter og økt sirkulæritet.

Redusere vår klimapåvirkning med 50% innen 2030. Fra og med 2022 skal vi kompensere for vårt klimaavtrykk og dermed sørge for at denne delen av virksomheten er klimanøytral. *

*Klimapåvirkning er beregnet iht. Greenhouse Gas Protocal med 2020 som utgangspunkt. Ytterligere detaljer vil snart bli tilgjengelig på vår hjemmeside.

Lansere vår egen satsning for hvordan vi kanaliserer og optimaliserer vårt samfunnsansvar, med fokus på medarbeiderengasjement og vår ambisjon om å være en proaktiv samfunnsaktør. Eksempel på innhold strekker seg fra foreninger og integrasjon til økonomi og entreprenørskap.

En del av hverdagen vår

Som bank og som arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt svært alvorlig. Arbeidet vårt for en bærekraftig framtid er en naturlig del av hverdagen vår, og det tar utgangspunkt i FNs Global Compact, som vi har valgt å slutte oss til. Global Compact er et frivillig initiativ som betyr at vi som selskap skal drive virksomheten vår i tråd med FNs ti universelle prinsipper på områdene miljø, menneskerettigheter, arbeidsrett og anti-korrupsjon.

Vi ønsker å være en del av nærmiljøet vårt, og derfor velger vi å engasjere oss lokalt på de stedene hvor vi driver virksomhet. På denne måten når støtten vår ut til de som virkelig trenger den. Ofte arbeider vi sammen med foreninger som vi sponser, og drar nytte av deres nettverk og kunnskap.

Global Compact

FNs Global Compact er et internasjonalt frivillig initiativ for å mobilisere den kraften som finnes i næringslivet. Ved å være tilsluttet Global Compact har vi forpliktet oss til å etterleve ti universelle prinsipper for menneskerettigheter, miljø, arbeidsrett og anti-korrupsjon. For oss er dette et selvsagt valg. Vi har alltid hatt et sterkt samfunnsengasjement, og gjennom Global Compact tar vi et felles ansvar sammen med bedrifter og organisasjoner over hele verden. Hvert år rapporterer om vi om arbeidet vi gjør for en bærekraftig framtid - dels direkte til Global Compact og dels gjennom bærekraftrapporten vår, som Resurs-konsernet avgir sammen med årsrapporten hver vår.

Les mer om Global Compact

En positiv kraft

Vi vil gi folk muligheten til å leve det livet de ønsker - i dag og i morgen. Denne målsetningen gjennomsyrer hele virksomheten vår og ikke minst samfunnsengasjementet vi har.

Resurs har en lang tradisjon for å sponse lokale foreninger, fordi vi der finner både engasjementet og kontaktnettverket som trengs for å nå ut. Vi ønsker å være en positiv kraft i samfunnet og bidra på flere ulike nivåer - gjennom både økonomisk sponsing og mer aktiv støtte.

Vi ønsker å gjøre en forskjell. På ekte. Derfor får våre ansatte frivillighetstimer som de kan bruke til frivillig arbeid. I Helsingborg samarbeider vi med den ideelle organisasjonen Drivkraft, som tilbyr mentorer til studenter og foreldrene deres, og som arrangerer leksehjelp på skoler rundt om i byen.

Vi har stor tro på individets kraft, men noen ganger kan man kanskje trenge litt hjelp underveis. Vi støtter organisasjoner og aktiviteter som tar sikte på å gi mennesker muligheten til å påvirke hverdagen og fremtiden sin – alt fra demokratiprosjekter til praksisplasser og tiltak for startup-bedrifter.

I sponsingen vår vil vi støtte organisasjoner som er demokratiske og åpne for alle. Vi har for eksempel et sterkt engasjement for idrettsforeninger som deler våre verdier, og som skaper miljøer hvor barn og unge kan vokse og utvikle seg.

Med menneskelige ressurser gjør vi en forskjell

Resurs er et GiBlod-sertifisert selskap, noe som betyr at våre ansatte kan donere blod i arbeidstiden – en avgjørende samfunnsinnsats som redder liv. I det svenske helsevesenet trengs i gjennomsnitt én pose blod per minutt, døgnet rundt, hele året.

Å gi blod kan redde opptil tre menneskers liv og krever ikke mer enn ti minutter av tiden din. En verdifull innsats hvor hver dråpe teller.

En bærekraftig morgendag

Arbeidet for bærekraftig samfunnsutvikling foregår overalt i vår organisasjon. Bærekraft skal være en del av vår daglige drift og noe som alltid vurderes i beslutningene vi tar. Resurs fokuserer spesielt på fem områder, som er belyst i vår årlige rapport. Dette er fokusområder som vi mener kan åpne nye muligheter og som kan bidra positivt til samarbeidet med alle våre interessenter – investorer, kunder, ansatte, samarbeidspartnere og eiere.

Våre fem fokusområder er:

Bærekraftig utlån – Vi tar ansvar når du låner. Dette er kjernen i Resurs sin virksomhet, og innebærer å tilby finansielle tjenester som er bærekraftige i dag, og på lengre sikt, både for Resurs og for samfunnet.

Ansatte – I Resurs ønsker vi å skape en attraktiv arbeidsplass med like vilkår og gode muligheter for individuell utvikling.

Etisk ansvar - Vi er forpliktet til å sikre at vi tar etisk ansvar i alle relasjoner. Dette gjelder både i forhold til leverandører, i vår kundekommunikasjon, samt kundeintegritet og antikorrupsjon.  

Bærekraftsrapport 2021

Vil du vite mer om vårt arbeid med bærekraftig samfunnsutvikling? Les mer om våre fokusområder på resursholding.com

Miljø - Vi jobber aktivt for å bli mer klimanøytrale. Med mulighet til å velge langsiktige bærekraftige løsninger gjennom våre samarbeidspartnere, kan vi bidra med bærekraftige alternativer for både ansatte og kunder. Vi jobber kontinuerlig med å bli mer digitale, til fordel for oss selv, våre kunder og miljøet.

Samfunnsansvar – Som bransjeaktør tar vi et tydelig samfunnsansvar, og vi ønsker å bidra til en positiv og inkluderende samfunnsutvikling.

A Sustainable Tomorrow – best på møter som får bærekraft til å skje

For å styrke arbeidet vårt rundt bærekraft, engasjerer vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det er et moderne møtested der kunnskap spres og nettverk opprettes, og hensikten er å øke bærekraften i næringslivet. Med de globale målene som utgangspunkt genereres nye ideer og et flerdimensjonalt samarbeid som gir økte forretningsmessige fordeler. A Sustainable Tomorrow arrangerer blant annet en årlig bærekrafts- og fremtidskonferanse for å samle bærekraftige aktører fra næringslivet, offentlig sektor, sivilsamfunnet og akademia.

Les mer om A Sustainable Tomorrow