Resurs Banks engasjement i samfunnet

Som bank og som arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt svært alvorlig. Arbeidet vårt for en bærekraftig framtid er en naturlig del av hverdagen vår, og det tar utgangspunkt i FNs Global Compact, som vi har valgt å slutte oss til. Global Compact er et frivillig initiativ som betyr at vi som selskap skal drive virksomheten vår i tråd med FNs ti universelle prinsipper på områdene miljø, menneskerettigheter, arbeidsrett og anti-korrupsjon.

Vi ønsker å være en del av nærmiljøet vårt, og derfor velger vi å engasjere oss lokalt på de stedene hvor vi driver virksomhet. På denne måten når støtten vår ut til de som virkelig trenger den. Ofte arbeider vi sammen med foreninger som vi sponser, og drar nytte av deres nettverk og kunnskap.

Som bank og arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnetSom bank og arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnet
UN Global CompactUN Global Compact

Global Compact

FNs Global Compact er et internasjonalt frivillig initiativ for å mobilisere den kraften som finnes i næringslivet. Ved å være tilsluttet Global Compact har vi forpliktet oss til å etterleve ti universelle prinsipper for menneskerettigheter, miljø, arbeidsrett og anti-korrupsjon. For oss er dette et selvsagt valg. Vi har alltid hatt et sterkt samfunnsengasjement, og gjennom Global Compact tar vi et felles ansvar sammen med bedrifter og organisasjoner over hele verden. Hvert år rapporterer om vi om arbeidet vi gjør for en bærekraftig framtid - dels direkte til Global Compact og dels gjennom bærekraftrapporten vår, som Resurs-konsernet avgir sammen med årsrapporten hver vår.

Les mer om Global Compact

En positiv kraft

Vi vil gi folk muligheten til å leve det livet de ønsker - i dag og i morgen. Denne målsetningen gjennomsyrer hele virksomheten vår og ikke minst samfunnsengasjementet vi har.

Resurs Bank har en lang tradisjon for å sponse lokale foreninger, fordi vi der finner både engasjementet og  kontaktnettverket som trengs for å nå ut. Vi ønsker å være en positiv kraft i samfunnet og bidra på flere ulike nivåer - gjennom både økonomisk sponsing og mer aktiv støtte.

En bærekraftig morgendag

Arbeidet for bærekraftig samfunnsutvikling finner sted over alt i organisasjonen vår. Bærekraft skal være en del av den daglige virksomheten vår og noe som alltid vurderes i avgjørelsene vi tar. I tillegg til dette fokuserer vi ekstra på seks områder, som framheves i vår årlige bærekraftrapport. Dette er områder hvor vi mener vi har en mulighet til å påvirke og endre, og de er valgt i dialog med dem som kommer i kontakt med virksomheten vår - kunder, ansatte, partnere og eiere.

Våre seks fokusområder er:

Miljø– Hos Resurs Bank bruker vi miljøressursene våre på en ansvarlig måte og driver aktivt miljøarbeid. Vi har kommet et godt stykke på vei mot en mer klimavennlig arbeidsplass, men vi har høye ambisjoner og fortsetter å utfordre oss selv.

Mangfold og likestilling – Vi ønsker at organisasjonen vår skal gjenspeile mangfoldet som finnes i samfunnet, og likestilling mellom menn og kvinner er selvsagt for oss. At likestilling er et prioritert område kan sees blant annet på ledelsesnivå i konsernet, noe som har gitt oss flere priser. For eksempel er vi på Allbrights grønne liste over børsnoterte selskaper med lik fordeling mellom kvinner og menn i selskapets ledelse.

Samfunnsansvar  – I samfunnsengasjementet vårt ønsker vi å gi aktiv støtte, blant annet ved å tilby praksisplasser og ved å gi våre ansatte timer til frivillig arbeid.

Ansvarlig innvilgning av kreditt – Vi gir kreditt bare når kunden forventes å kunne fullføre betalingsplanen, og vi har team som har som oppgave å tidlig hjelpe dem som har problemer med betalingen.

Antikorrupsjon – Vi driver anti-korrupsjonsarbeid på alle nivåer i organisasjonen, blant annet gjennom opplæringstiltak og med flere kontrollorganer for å sikre at vi driver forretningsvirksomheten på etisk riktig grunnlag.

Kundeintegritet – Vi jobber hele tiden for å sikre at kundenes personopplysninger blir anvendt på en sikker, etisk og korrekt måte.

Vil du vite mer om vårt arbeid for et mer bærekraftig samfunn?

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i bærekraftspørsmål, så forteller vi deg gjerne hvordan vi jobber med dette.

Kontakt oss