Forsikringsformidling

Resurs Bank AB (org. nr. 516401-0208) er registrert forsikringsformidler i forsikringsformidlerregisteret, som er tilgjengelig hos Bolagsverket.

Resurs formidler forsikringer for Solid med Solid Försäkringsaktiebolag NUF som forsikringsgiver.

Informasjon om Solid Försäkringsaktiebolag NUF:

Org.nummer: 988 263 796

Adress: c/o Resurs, Postboks 979 Sentrum,

NO-0104 Oslo

Telefon: +47 22 56 37 34

På forespørsel opplyser Solid Försäkringsaktiebolag om en ansatt i Resurs har rett til å formidle forsikringer og om denne rett er begrenset til en viss type forsikringsklasser.

Kvalifisert eierandel

Resurs har ingen kvalifisert eierandel i Solid Försäkring og Solid Försäkring har ingen kvalifisert eierandel i Resurs. Solid Försäkrings morselskap, Resurs Holding AB, har en kvalifisert eierandel i Resurs.

Erstatning for formidling

Resurs får erstatning for formidlingen og administrasjon av forsikringene fra Solid Försäkring. Erstatningen består av to deler. Den første delen er en provisjon som går opp til 40 % av premien. Den andre delen er en erstatning til Resurs som er avhengig av et eventuelt overskudd som oppstår med hensyn til forsikringene. Profitten beregnes av summen for opptjente premier etter fratrekk av provisjon og kostnader forbundet med administrasjons- og skadereguleringer, erstatningsutbetalinger for skade m.m. Dersom det oppstår et overskudd har Resurs rett til åtti prosent av dette.

Solid Försäkring er ansvarlig for økonomisk tap

Solid Försäkring er ansvarlig for rent økonomisk tap som inntreffer hos en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden som følge av Resurss yrkesmessige uaktsomhet, jf forsikringsformidlingsloven § 7-5.

Angrerett

Når du tegner forsikring som er inngått ved fjernsalg som, telefon, internet eller salg utenom faste forretningslokaler har du ifølge angrerettloven, 14 dager angrerett fra avtalen ble inngått. Dersom den forsikrede ikke mottok opplysninger og forsikringsvilkår som påkrevet av angrerettloven, er angrefristens utløp 14 dager etter forsikrede mottok dette.

For å benytte din angrerett kontakter du oss på telefon: 23 96 34 50, eller skriftlig til:

Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

Har forsikringstakeren eventuelt allerede betalt inn forsikringspremien vil pengene bli tilbakebetalt innen 30 dager, dog med avdrag for den tid forsikringen har vært gyldig. Har ingen forsikringspremie blitt betalt kan forsikringstakeren i stedet kreve å få betale for den tid forsikringen har vært gyldig.

Klager og tilbakemeldinger

Hvis du ikke skulle være fornøyd med Resurss forsikringsformidling kan du henvende deg til den som har formidlet forsikringen eller til klageansvarlig i banken.

Kontakt klageansvarlig på e-post klagomal@resurs.se eller send din klage til:

Klagomålsansvarig Resurs Bank AB Box 222 09 250 24 Helsingborg

Dersom du fremdeles er misfornøyd kan du også sende en skriftlig klage til Solid insurance forsikringsnemd som vil ta opp saken din til behandling.

Veiledning kan også søkes hos:

  • Finanstilsynet
  • Den svenske Finansinspektionen
  • Forbrukertilsynet