Resurs Bank
menu

Resurs Bank har til hensikt å gjennomføre en konsernintern grenseoverskridende fusjon med yA Bank

Styret i Resurs Bank AB (publ) ("Resurs Bank") offentliggjør at det har som intensjon å innlede arbeid for en fusjon med yA Bank AS ("yA Bank") gjennom en grenseoverskridende fusjon. Intensjonen er at fusjonen skal gjennomføres i løpet av 2018.

Styret i Resurs Bank AB (publ) ("Resurs Bank") offentliggjør at det har som intensjon å innlede arbeid for en fusjon med yA Bank AS ("yA Bank") gjennom en grenseoverskridende fusjon. Intensjonen er at fusjonen skal gjennomføres i løpet av 2018.

Resurs Bank forventer at den foreslåtte fusjonen vil muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av interne ressurser og kunnskapsoverføring, et bredere spekter av produkter under Resursmerket og optimalisering av kapital- og likviditetsutnyttelse innenfor Resurs-konsernet. Gjennomføring av fusjonen innebærer at regulatorisk kapitalkrav reduseres med 0,6 prosentpoeng på grunn av lavere bufferkrav, hvilket i absolutte tall tilsvarer MSEK 160. Samtidig styrkes kapitalforholdene med 0,3 prosentpoeng på grunn av reduksjon i valutarisiko, hvilket tilsvarer MSEK 70.

Gjennomføring av fusjonen er betinget av nødvendige tillatelser og samtykker. Dersom det besluttes å gjennomføre fusjonen, kommer den norske virksomheten til å drives videre gjennom en norsk filial av Resurs Bank.

Resurs Bank er ledende innen finansieringstjenester til privatkunder og detaljhandel i Norden og tilbyr betalingsløsninger, private lån, sparekontoer, kredittkort og forsikring. I 2015 kjøpte Resurs Bank den norske nisjebanken yA Bank som tilbyr sine kunder private lån, sparekontoer, kredittkort og forsikring.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95