Klager og tilbakemeldinger

Klager og tilbakemeldinger

Resurs setter pris på synspunkter rundt vår bankvirksomhet, da dette gir oss mulighet til å fange opp eventuelle problemer, behandle de og iverksette forebyggende tiltak.

Om du som kunde har synspunkter eller ønsker å fremme en klage, ber vi deg derfor om i første omgang å ta kontakt med vår kundeservice, som vil forsøke å løse problemet på beste mulige måte. Dersom vår medarbeider ikke er i stand til å løse problemet, vil vedkommende få hjelp av kollegaer og/eller sin overordnede.

Om du fremdeles er misfornøyd med vår håndtering av en finansiell tjeneste eller et finansielt produkt, kan du fremme din klage skriftlig via e-post eller brev til den klageansvarlige hos Resurs. Den klageansvarlige har som oppgave å besvare klager og sørger for å tilgodese dine interesser som kunde.

Du kan kontakte den ansvarlige for klager her: klageansvarlig@resursbank.no

  • Vi ber deg som kunde om å være så grundig som mulig når du beskriver saken, slik at vi vet nøyaktig hva saken gjelder.
  • Når du sender inn en klage til oss, vil vi så snart som mulig sende deg en bekreftelse på at vi har mottatt klagen.
  • Vi skal svare så snart som mulig og senest innen to uker.
  • Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan svare innen forventet behandlingstid, skal vi informere deg om årsaken til dette og tidspunktet for når vi venter å kunne gi et svar.
  • Før vi behandler en klage, skal vi samle inn tilstrekkelig informasjon for å kunne foreta en korrekt vurdering av saken.
  • Før behandlingen tar til, skal vi undersøke eventuelle interessekonflikter og etterstrebe å unngå eller begrense dem.
  • I kommunikasjonen med deg som kunde skal vi bruke et klart og tydelig språk.
  • Hvis vi ikke tar klagen til følge, skal du bli informert om grunnen samt om ønskelig få skriftlig beskjed.
  • Du skal også informeres om muligheten til å bringe saken inn for en annen instans eller myndighet.

Du kan også sende din klage til:

Resurs Bank AB Klageansvarlig Postboks 979, Sentrum 0104 Oslo

Supplerende informasjon om alternativ tvisteløsning:

Henvisning til:

Finansklagenemnda Adresse: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Forbrukerrådet Adresse: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Klager kan også rettes til felleseuropeisk klageportal tilgjengelig her.

De personlige opplysningene du gir i kontaktskjemaet, blir behandlet for at vi skal kunne administrere klagen. Opplysningene vil bare være registrert i den perioden som er påkrevd for administrasjonen. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Resurs håndterer personopplysninger, Les mer her.

Du kan også sende din klage til:

E-post: klageansvarlig@resursbank.no

Brev:

Resurs Bank AB

Klageansvarlig

Postboks 979, Sentrum 0104 Oslo

Kontakt oss