Din sikkerhet er viktig for oss på Resurs Bank

Hva er GDPR?

Sommeren 2018 fikk Norge og resten av EU en ny felles lovgivning (GDPR) som regulerer hvordan personopplysninger skal håndteres. GDPR gir økt beskyttelse for deg som kunde og våre partnere.

Hva er PSD2?

Den 1. april 2019 trådte forskrift om betalingstjenester i kraft i Norge. Disse reglene omfatter to nye betalingstjenester - betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester. Forbrukerbeskyttelsen er styrket, og ambisjonen er å legge til rette for grenseoverskridende betalinger og andre finansielle tjenester i EU/EØS.

Bankens taushetsplikt

Alle bankene er underlagt taushetsplikt. Det innebærer at vi i Resurs ikke kan utlevere opplysninger om deg til andre. Taushetsplikten er regulert i lov og gjelder alle opplysninger skriftlig så vel som muntlig. Vi får heller ikke oppgi om du er kunde hos oss eller ikke.

Derfor ber vi deg alltid om å identifisere deg når du er i kontakt med banken.

Cookies

Resurs Bank bruker cookies som sørger for at nettsiden skal fungere på korrekt måte og som er nødvendig for at du skal kunne forflytte deg på nettsiden og benytte deg av dens funksjoner. Du behøver ikke godkjenne disse helt nødvendige cookies da disse er nødvendige for at vi skal kunne tilby de tjenester du ønsker.

Vi bruker cookies for å sikre at nettsiden fungerer slik den skal og for at du skal kunne bevege deg rundt på nettsiden og bruke de funksjonene den tilbyr. Nettsiden bruker også cookies til markedsføring og markedsundersøkelser, slik at vi kan tilpasse tjenestene våre til dine ønsker og behov. Cookies som brukes til markedsføringsformål kan noen ganger deles med tredjepartsleverandører. I tillegg bruker vi cookies til å kompilere anonym statistikk, noe som hjelper oss med å gjøre innholdet på siden bedre.

Det finns tre typer cookies på nettsiden:

  • Langvarige cookies, dvs. cookies som lagrer en fil over lengre tid på din datamasking. Langvarige cookies brukes eksempelvis med funksjoner som beskriver hvilken informasjon som er ny siden du sist besøkte nettsiden. Hvor lenge cookien blir liggende igjen på din enhet avhenger av den enkelte cookies levetid og innstillingene på din nettleser.
  • Sessions-cookies, dvs. cookies som lagres midlertidig i minnet på din datamaskin mens du besøker et nettsted og når du surfer rundt på en nettside. Sessions-cookies brukes for eksempel for å fastslå hvilket språk du har valgt. Når du forlater en nettside, slettes de sessions-cookies som har blitt brukt.
  • Tredjeparts cookies, som tilhører andre domener enn dem som vises i adressefeltet. De cookies vi bruker kommer fra Google Analytics, Hotjar, AddThis, Facebook, Xandr og LinkedIn. Cookies som legges til av tredjeparter kan brukes for å vise deg relevante annonser på andre nettsider, opprette en brukerprofil basert på interessene dine og målrette markedsføring mot personer som ligner på profilen din. Disse cookies lagrer ikke personlig informasjon om deg.

Hvordan du blokkerer og/eller tar bort cookies

De fleste nettsider har en standardinnstilling som aksepterer bruk av cookies. Du kan endre disse innstillingene slik at du varsles når en cookie sendes til din datamaskin, eller etablere en hovedregel som medføre at cookies blokkeres. Du kan også velge å slette alle cookies som er lagret på din datamaskin.

Hvordan du tar bort lagrede cookies eller endrer innstillingene for cookies angis i nettleserens brukerveiledning eller nettleserens hjelpefunksjon. Dersom du bruker ulike enheter for å se og få tilgang til Resursbank.no må du sørge for at nettleseren på hver enhet justeres i henhold til dine ønsker hva gjelder håndteringen av cookies.

Vårt ansvar

Hos Resurs behandles alle kundeopplysninger og transaksjoner på en sikker måte slik at ingen uvedkommende får tilgang til opplysningene. Vi har et stadig pågående sikkerhetsarbeid, der vi implementerer og overvåker våre sikkerhetsprogramvarer av ulike slag.

Våre sikkerhetseksperter arbeider daglig med å overvåke systemer og tjenester. De holder seg godt informert om utviklingen i omverdenen, og arbeider aktivt med å forebygge eventuelle hendelser.

En stor del av deres arbeid går også ut på å informere og utdanne våre medarbeidere i sikkerhetsspørsmål. Det er viktig at hele organisasjonen har høy kompetanse og kunnskap når det kommer til sikkerhetsspørsmål, slik at vi er trygge i vårt møte med deg som kunde.

Vårt ansvarVårt ansvar

Ditt ansvar

For å forhindre at sensitiv informasjon havner i feil hender ber vi deg som kunde om alltid å skjule PIN-koden ved inntasting, ikke del PIN-koden din med noen og vær nøye med hvordan du oppbevarer dine kort.

Det finnes svindlere som forsøker å få tak i personlig informasjon, som for eksempel kortnummer og koder gjennom at de utgir seg for å være noen andre når de tar kontakt via telefon, e-post eller sosiale medier. Resurs Bank kontakter deg aldri via e-post eller telefon for å få deg til å oppgi personlige opplysninger!

Vi ber deg også om å være oppmerksom på såkalt «spam» e-post, der svindlere forsøker å få deg til å besøke en webside som fører over et program som lytter og samler inn informasjon. De benytter seg ofte av kjente bedrifter og deres logo for å skape troverdighet, men disse e-postene kan ofte gjennomskues ved dårlig ordforråd.

Tips for å handle sikrere i butikk og online:

  • Svar aldri på spam e-post, falske virusadvarsler og lignende
  • Åpne aldri vedlegg som er vedlagt i e-poster fra ukjente avsendere
  • Oppgi aldri personlig informasjon til noen andre, og spesielt ikke over internett
  • Skriv aldri ned eller oppbevar PIN-koden din sammen med kortet
  • Legg aldri fra deg kortet uten oppsyn på offentlige steder
  • Svar aldri på merkelige spørsmål per telefon fra ukjente personer

Oppgi aldri PIN-koden din til noen!

Klager

Resurs Bank setter pris på synspunkter rundt vår bankvirksomhet og vi ber deg derfor i første omgang å ta kontakt med vår kundeservice.

Dersom du er misfornøyd med Resurs Banks forsikringsformidler kan du henvende deg til den som formidlet forsikringen eller til den som er klageansvarlig i banken. Du kan kontakte den ansvarlige for klager her:  klageansvarlig@resursbank.no

Du kan også sende din klage til:

Resurs Bank AB NUF, Klageansvarlig

Postboks 979 Sentrum

0104 Oslo

Supplerende informasjon om alternativ tvisteløsning:

Henvisning til Finansklagenemnda Adresse: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Klager kan også rettes til felleseuropeisk klageportal tilgjengelig her.

Skjemaer

Her finner du alle våre vilkår og skjemaer som tilhører Resurs Bank sine produkter og tjenester.

Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering

Hvitvaskingsloven innebærer at vi som bank må vurdere risikoen for å anvendes til hvitvasking og forsøke å hindre finansiering av terrorisme. Vi må derfor ha god kunnskap om deg som kunde.

Det er forbudt å gjøre forretning med personer eller organisasjoner som er på EUs sanksjonslister. Vi er derfor forpliktet til å foreta kontroller mot de offisielle registre over personer og organisasjoner som myndighetene mener har forbindelse til terroraktiviteter.

Du kan lese mer om hvitvasking her

Hvordan påvirker disse reglene deg som kunde?

Resurs Bank skal foreta en vurdering av bankens risiko for at banken brukes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Det er derfor nødvendig for Resurs Bank å ha god kjennedom om sine kunder og deres forretninger når forretningsrelasjonen starter.

Om du vil være kunde hos Resurs Bank, kan det bli nødvendig å besvare noen spørsmål så vi forstår ditt formål med, og behov av våre banktjenester. Det er obligatorisk å legitimere seg om du vil være kunde. Legitimasjonskravet gjelder også ved visse løpende transaksjoner. Alle spørsmålene stilles som følge av kravene i hvitvaskingsloven, og all kundeinformasjon behandles konfidensiellt. Banken har krav til konfidensialitet.

Når det gjelder juridiske personer, må banken kontrollere hvem som er reelle eiere i virksomheten og står bak den juridiske personen. Her kan Resurs Bank kreve dokumentasjon på eierforhold, f.eks.hvem eller hvilke som kontrollerer minst 25% av firmaet. Legitimasjonskontroll er obligatorisk.

PEP – Politically Exposed Person

Det finnes særskilte regler som vi i Resurs Bank må følge når det kommer til personer i utsatte politiske stillinger, såkalt PEP (Politisk eksponerte personer).

En PEP er en person som innehar, eller har innehatt, en viktig offentlig funksjon i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Denne posisjonen utgjør en risiko som kan utnyttes opp mot blant annet korrupsjon, og banken må derfor gjøre enkelte tiltak. Blant annet må vi få godkjenning fra en beslutningstaker i banken innen avtalen kan gjennomføres. Reglene for PEP gjelder også for denne personens familie og kjente medarbeidere.

Banksikkerhet for våre kunder

Resurs Bank arbeider fortløpende med sikkerheten ut i fra de ulike behovene kunden, eiere, ansatte og andre interessenter har. Særskilt fokus ligger på bankens infrastruktur som for eksempel funksjonssikkerhet, datasikkerhet, datakvalitet og eiendomssikkerhet for banken og de funksjonene, produktene og tjeneste som banken tilbyr. Banken har for eksempel interne systemer for informasjon og kontroll til eksterne revisorer. Bankens kunder er også en viktig kontrollfunksjon. Derfor er det viktig at du som kunde gir oss tilbakemelding dersom du oppdager noe som banken kan forbedre.

Det er også viktig for oss i Resurs Bank at all kundeinformasjon og transaksjoner behandles slik at ingen utenforstående kan få innsyn i denne informasjonen. Både vi som bank og du som kunde har ansvar for at denne informasjonen blir håndtert riktig slik at man ikke setter sin egen sikkerhet i fare. Vær nøye med å identifisere deg korrekt når du er i kontakt med banken og beskytt dine handlinger.

Les mer om sikkerhet på svenske Bankföreningens informationstjänst om banksäkerhet.

Lydopptak

Resurs Bank foretar lydopptak som ledd i sin opplæring av ansatte og for kvalitetssikringsformål. Lydopptak vil basere seg på frivillig samtykke fra deg. Opptak oppbevares høyst tre måneder før det blir slettet. Resurs Bank kan bli pålagt å utlevere slike lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Anmodning om avspilling av lydopptaket rettes til kundetjenste@resursbank.no. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Vil du vite mer om vår behandling av personopplysninger

Hva er Freja eID?

Freja eID er en mobil e-legitimasjon som er helt kostnadsfri for deg som bruker, og gir en sikker tilgang til tilsluttede onlinetjenester. Med Freja eID kan du identifisere deg for å logge inn, signere elektronisk og selvfølgelig ha full kontroll på hvilke personopplysninger du deler og hvem som får tilgang til disse.

Resurs Open Banking

Vi tror på at innovasjon og samarbeid får oss til å vokse sammen med våre kunder, partnere og samfunnet som sådan. Er du utvikler og interessert i  å skape innovative tjenester og løsninger sammen med oss? Velkommen til å lære mer om Resurs Open Banking og ta del i våre API-er.