Din sikkerhet er viktig for oss på Resurs

Hva er GDPR?

Sommeren 2018 fikk Norge og resten av EU en ny felles lovgivning (GDPR) som regulerer hvordan personopplysninger skal håndteres. GDPR gir økt beskyttelse for deg som kunde og våre partnere.

GDPR som kunde
GDPR som partner

Hva er PSD2?

Den 1. april 2019 trådte forskrift om betalingstjenester i kraft i Norge. Disse reglene omfatter to nye betalingstjenester - betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester. Forbrukerbeskyttelsen er styrket, og ambisjonen er å legge til rette for grenseoverskridende betalinger og andre finansielle tjenester i EU/EØS.

Les mer om PSD2
Nye regler for betalinger

Bankens taushetsplikt

Alle bankene er underlagt taushetsplikt. Det innebærer at vi i Resurs ikke kan utlevere opplysninger om deg til andre. Taushetsplikten er regulert i lov og gjelder alle opplysninger skriftlig så vel som muntlig. Vi får heller ikke oppgi om du er kunde hos oss eller ikke.

Derfor ber vi deg alltid om å identifisere deg når du er i kontakt med banken.

Ny finansavtalelov

Den 1. januar 2023 trer den nye Finansavtaleloven i kraft. Den nye loven er en modernisering av dagens lov som skal tydeliggjøre og styrke dine rettigheter som forbruker. Loven har videre som formål å styrke forbrukervernet og forebygge gjeldsproblemer. I tråd med den nye loven har vi oppdatert våre vilkår med tilpasninger til de nye lovbestemmelsene og foretatt språklige justeringer.

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og evt. fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mere informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde. Du kan lese mer om de viktigste endringene her.

Cookies

For å gi deg som besøkende den beste opplevelsen av nettstedet, benytter vi oss av informasjonskapsler eller «cookies». Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon som lagres på datamaskinen din, mobilen din eller nettbrettet ditt. Når du besøker nettstedet for første gang, må du velge om du vil godta alle informasjonskapsler eller om du heller vil spesifisere dine egne innstillinger.

Vi bruker informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere korrekt, og for at du skal kunne navigere rundt på nettstedet og bruke alle dets funksjoner. Nettstedet bruker også informasjonskapsler i forbindelse med markedsføring og markedsundersøkelser, så vi kan tilpasse tjenestene våre til deg. Informasjonskapsler som brukes i markedsføringssammenheng kan komme til å bli delt med tredjepartsleverandører. Videre bruker vi informasjonskapsler for å sammenstille anonym statistikk som hjelper oss med å forbedre innholdet.

Det finnes tre typer informasjonskapsler på dette nettstedet:

  • Nødvendige informasjonskapsler, som trengs for at nettstedet skal fungere.
  • Statistikk-informasjonskapsler, som brukes for å spore og måle brukeratferden til nettstedets besøkende.
  • Markedsføringsinformasjonskapsler, som brukes for å identifisere besøkende og bygge en brukerprofil som brukes for å rette markedsføring mot den besøkende. Denne informasjonen brukes både av oss og av tredjeparter. Slik blokkerer og/eller sletter du informasjonskapsler

Vårt ansvar

Hos Resurs behandles alle kundeopplysninger og transaksjoner på en sikker måte slik at ingen uvedkommende får tilgang til opplysningene. Vi har et stadig pågående sikkerhetsarbeid, der vi implementerer og overvåker våre sikkerhetsprogramvarer av ulike slag.

Våre sikkerhetseksperter arbeider daglig med å overvåke systemer og tjenester. De holder seg godt informert om utviklingen i omverdenen, og arbeider aktivt med å forebygge eventuelle hendelser.

En stor del av deres arbeid går også ut på å informere og utdanne våre medarbeidere i sikkerhetsspørsmål. Det er viktig at hele organisasjonen har høy kompetanse og kunnskap når det kommer til sikkerhetsspørsmål, slik at vi er trygge i vårt møte med deg som kunde.

Ditt ansvar

For å forhindre at sensitiv informasjon havner i feil hender ber vi deg som kunde om alltid å skjule PIN-koden ved inntasting, ikke del PIN-koden din med noen og vær nøye med hvordan du oppbevarer dine kort.

Det finnes svindlere som forsøker å få tak i personlig informasjon, som for eksempel kortnummer og koder gjennom at de utgir seg for å være noen andre når de tar kontakt via telefon, e-post eller sosiale medier. Resurs kontakter deg aldri via e-post eller telefon for å få deg til å oppgi personlige opplysninger!

Vi ber deg også om å være oppmerksom på såkalt «spam» e-post, der svindlere forsøker å få deg til å besøke en webside som fører over et program som lytter og samler inn informasjon. De benytter seg ofte av kjente bedrifter og deres logo for å skape troverdighet, men disse e-postene kan ofte gjennomskues ved dårlig ordforråd.

Tips for å handle sikrere i butikk og online:

  • Svar aldri på spam e-post, falske virusadvarsler og lignende
  • Åpne aldri vedlegg som er vedlagt i e-poster fra ukjente avsendere
  • Oppgi aldri personlig informasjon til noen andre, og spesielt ikke over internett
  • Skriv aldri ned eller oppbevar PIN-koden din sammen med kortet
  • Legg aldri fra deg kortet uten oppsyn på offentlige steder
  • Svar aldri på merkelige spørsmål per telefon fra ukjente personer

Oppgi aldri PIN-koden din til noen!

Klager

Resurs setter pris på synspunkter rundt vår bankvirksomhet og vi ber deg derfor i første omgang å ta kontakt med vår kundeservice.

Dersom du er misfornøyd med Resurss forsikringsformidler kan du henvende deg til den som formidlet forsikringen eller til den som er klageansvarlig i banken. Du kan kontakte den ansvarlige for klager her: klageansvarlig@resursbank.no

Du kan også sende din klage til:

Resurs Bank AB NUF, Klageansvarlig

Postboks 979 Sentrum

0104 Oslo

Supplerende informasjon om alternativ tvisteløsning:

Henvisning til Finansklagenemnda Adresse: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Klager kan også rettes til felleseuropeisk klageportal tilgjengelig her.

Les mer om synspunkter og klager

Skjemaer

Her finner du alle våre vilkår og skjemaer som tilhører Resurs sine produkter og tjenester.

Til skjemaer

Whistleblowing - Rapporter mistanke om forseelser

Å jobbe i bank innebærer et stort ansvar. Resurs' troverdighet og suksess er basert på at enhver beslutning som tas følger bankens verdier og etiske standarder.

For Resurs er det viktig at kritikkverdige forhold og atferd som bryter med bankens etiske standarder oppdages og rapporteres. Hvis uredelighet oppdages tidlig, har Resurs større muligheter til å begrense skaden, noe som ikke bare er viktig for selskapet, men også for de ansatte og andre interessenter. Dersom ansatte eller andre mistenker kritikkverdige forhold, eller oppdager atferd som kan være uetisk eller ulovlig, er det viktig at observasjonene rapporteres. Saker som kan rapporteres som whistleblowing inkluderer bestikkelser, korrupsjon, kriminelle handlinger, forsømmelser og overtredelser, eller andre handlinger som bryter EUs lover eller nasjonale lover og forskrifter.

Det er mulig å varsle anonymt via Resurs' digitale tjeneste.

Det er også mulig å sende e-post til whistleblowing@resurs.se, eller ringe Robert Johansson, Head of Risk Control, på +46 73 867 33 99. Styret har oppnevnt Risk Control Function som den uavhengige funksjonen som håndterer whistlevlowingsaker.

Hvis du føler deg trygg, oppfordres du til å rapportere åpent ved å oppgi navn og kontaktinformasjon, da dette vil lette etterforskningen. Uansett hvordan rapporteringen skjer, håndteres alle rapporter og meldinger strengt konfidensielt og med største forsiktighet. Du risikerer ikke negativ forskjellsbehandling eller gjengjeldelse for å rapportere.

Generelle klager, eller andre problemer vedrørende personlige forhold henvises til Resurs' kundesider.

Meld saken din her

Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering

Hvitvaskingsloven innebærer at vi som bank må vurdere risikoen for å anvendes til hvitvasking og forsøke å hindre finansiering av terrorisme. Vi må derfor ha god kunnskap om deg som kunde.

Det er forbudt å gjøre forretning med personer eller organisasjoner som er på EUs sanksjonslister. Vi er derfor forpliktet til å foreta kontroller mot de offisielle registre over personer og organisasjoner som myndighetene mener har forbindelse til terroraktiviteter.

Du kan lese mer om hvitvasking her

Hvordan påvirker disse reglene deg som kunde?

Resurs skal foreta en vurdering av bankens risiko for at banken brukes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Det er derfor nødvendig for Resurs å ha god kjennedom om sine kunder og deres forretninger når forretningsrelasjonen starter.

Om du vil være kunde hos Resurs, kan det bli nødvendig å besvare noen spørsmål så vi forstår ditt formål med, og behov av våre banktjenester. Det er obligatorisk å legitimere seg om du vil være kunde. Legitimasjonskravet gjelder også ved visse løpende transaksjoner. Alle spørsmålene stilles som følge av kravene i hvitvaskingsloven, og all kundeinformasjon behandles konfidensiellt. Banken har krav til konfidensialitet.

Når det gjelder juridiske personer, må banken kontrollere hvem som er reelle eiere i virksomheten og står bak den juridiske personen. Her kan Resurs kreve dokumentasjon på eierforhold, f.eks.hvem eller hvilke som kontrollerer minst 25% av firmaet. Legitimasjonskontroll er obligatorisk.

PEP – Politically Exposed Person

Det finnes særskilte regler som vi i Resurs må følge når det kommer til personer i utsatte politiske stillinger, såkalt PEP (Politisk eksponerte personer).

En PEP er en person som innehar, eller har innehatt, en viktig offentlig funksjon i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Denne posisjonen utgjør en risiko som kan utnyttes opp mot blant annet korrupsjon, og banken må derfor gjøre enkelte tiltak. Blant annet må vi få godkjenning fra en beslutningstaker i banken innen avtalen kan gjennomføres. Reglene for PEP gjelder også for denne personens familie og kjente medarbeidere.

Banksikkerhet for våre kunder

Resurs arbeider fortløpende med sikkerheten ut i fra de ulike behovene kunden, eiere, ansatte og andre interessenter har. Særskilt fokus ligger på bankens infrastruktur som for eksempel funksjonssikkerhet, datasikkerhet, datakvalitet og eiendomssikkerhet for banken og de funksjonene, produktene og tjeneste som banken tilbyr. Banken har for eksempel interne systemer for informasjon og kontroll til eksterne revisorer. Bankens kunder er også en viktig kontrollfunksjon. Derfor er det viktig at du som kunde gir oss tilbakemelding dersom du oppdager noe som banken kan forbedre.

Det er også viktig for oss i Resurs at all kundeinformasjon og transaksjoner behandles slik at ingen utenforstående kan få innsyn i denne informasjonen. Både vi som bank og du som kunde har ansvar for at denne informasjonen blir håndtert riktig slik at man ikke setter sin egen sikkerhet i fare. Vær nøye med å identifisere deg korrekt når du er i kontakt med banken og beskytt dine handlinger.

Les mer om sikkerhet på svenske Bankföreningens informationstjänst om banksäkerhet.

Lydopptak

Resurs foretar lydopptak som ledd i sin opplæring av ansatte og for kvalitetssikringsformål. Lydopptak vil basere seg på frivillig samtykke fra deg. Opptak oppbevares høyst tre måneder før det blir slettet. Resurs kan bli pålagt å utlevere slike lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Anmodning om avspilling av lydopptaket rettes til kundetjenste@resursbank.no. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Vil du vite mer om vår behandling av personopplysninger

Hva er Freja eID?

Freja eID er en mobil e-legitimasjon som er helt kostnadsfri for deg som bruker, og gir en sikker tilgang til tilsluttede onlinetjenester. Med Freja eID kan du identifisere deg for å logge inn, signere elektronisk og selvfølgelig ha full kontroll på hvilke personopplysninger du deler og hvem som får tilgang til disse.

Les mer

Resurs Open Banking

Vi tror på at innovasjon og samarbeid får oss til å vokse sammen med våre kunder, partnere og samfunnet som sådan. Er du utvikler og interessert i å skape innovative tjenester og løsninger sammen med oss? Velkommen til å lære mer om Resurs Open Banking og ta del i våre API-er.

Les mer