Fullmakt

Dersom du som kunde ønsker å gi fullmakt til en annen privatperson, kan du bruke vårt skjema for fullmakt som du finner på  https://www.resursbank.no/dokument-og-skjemaer (nederst på siden under "Øvrig") 

En verge må sende oss vergefullmakt.

Fullmakt og kopi av legitimasjon kan lastes opp på https://www.resursbank.no/download eller sendes per post til Postboks 979, Sentrum, 0104 Oslo

Var dette svar på spørsmålet ditt?