• Start
  • Årsoppgave og hvordan du leser den

Årsoppgave og hvordan du leser den

I januar vil du motta årsoppgaven på Mine sider på resursbank.no, du finner den under «Min profil» og «Årsoppgave». Årsoppgaven er ikke tilgjengelig i appen. 

Rentekostnader oppført i årsoppgaven inkluderer gebyrer og renter som er innbetalt foregående år. Det er altså ikke påløpte, men innbetalte renter og gebyrer. 

For utbetaling av tilgodebeløp kan du ta kontakt oss på telefon 22 56 37 33.

Var dette svar på spørsmålet ditt?