Resurs Bank
menu

Vår betalingsforsikring gjelder hvis du blir:

Om betalingsforsikringen

Hva er betalingsforsikring?

En betalingsforsikring er til for å beskytte deg, og gjelder dersom du blir ufrivillig arbeidsledig, sykemeldt eller innlagt på sykehus. Forsikringen gjelder ved alle diagnoser, og ved dødsfall som følge av ulykke utbetales et engangsbeløp tilsvarende gjelden, eller inntil 50 000 kr.

Vår betalingsforsikring er en ekstra sikkerhet for deg som har lån eller Resurs kredittkort. Forsikringen dekker hele månedsbeløpet i inntil 12 måneder, og du får full erstatning fra 50 % sykefravær. Benytter du forsikringen, blir du ikke tilbakebetalingspliktig.

Hvem kan tegne betalingsforsikringen?

Du er hjertelig velkommen til å tegne en betalingsforsikring dersom du har et eksisterende lån eller et Resurs kredittkort hos oss. Du må være bosatt i Norge, ha vært ansatt i minst tre måneder og være fullt arbeidsfør. Det er ingen aldersgrense for å tegne betalingsforsikring hos oss i Resurs.

Hvor mye koster betalingsforsikringen?

For lån er prisen på forsikringen en prosentandel av utestående saldo på forsikringskontoen hver måned. Forsikringen for lånet ditt koster minimum 17 kr per måned og maksimalt 349 kr per måned. Tegner du i stedet forsikring for kortet ditt, vil du bli belastet basert på din brukte kreditt, hvor forsikringen koster minimum 29 kr per måned og maksimalt 349 kr per måned.