Mer tid til overs med factoring

Factoring er en smart finansieringsmåte som hjelper deg å frigjøre kapital ved å selge fakturaene dine. Du kan følge fakturaene i sanntid i systemet vårt, og slipper tidkrevende administrasjon. Dermed kan du fokusere på det du skal – å utvikle bedriften din!

Fordeler for bedriften din

  • Pengene inn på bedriftskontoen med én gang
  • Gjør jobben online
  • Korte ventetider

Velg Resurs factoring

Vi har erfaring med fakturakjøp siden 2001, og med oss får du en stabil og trygg partner som har forståelse for utfordringene nettopp din bedrift står ovenfor.

Vi jobber tett med deg som kunde, og tar oss tid til å forstå og finne løsninger med tanke på virksomheten og utfordringene dine. Gjennom nøye kredittsjekk og kvalitetssikring av fakturamottakerne dine, hjelper vi deg å investere i bedriften din ved å la dine egne penger arbeide. Du skal kunne konsentrere deg om virksomheten og ikke være bank for kundene dine, det hjelper vi deg med.

Hvem er kundene våre?

Vi jobber i alle bransjer og tilbyr riktig pris og god service for sammen å skape pålitelige og kapitalsterke bedrifter. Resurs er en partner for alle fakturaene dine. Vi har digitale løsninger for hele faktureringsprosessen. Du logger inn i nettportalen vår der du har en komplett oversikt over din reskontro.

La oss sammen gå gjennom virksomheten og mulighetene dine, slik at du kan fokusere på andre ting.

Mer informasjon om Resurs factoringtjenester

Fakturakjøp innebærer at du selger kundefakturaene dine videre til oss. Ved et fakturakjøp er vi ansvarlige for å selv ta over kundefordringen.


Sammen med deg går vi gjennom dine forutsetninger, der vi benytter oss av individuell prissetting. Prisen avhenger blant annet av hvilken type avtale som inngås, hvem som står for kredittrisikoen, hva slags virksomhet det er samt hvem kundene er.


Det er enkelt å komme raskt i gang med factoring. Ofte tar det et par dager å komme i gang, men det går fortere hvis du er rask med å skrive under på avtalen og har en faktura du vil selge.


Du vil få egne, personlige innloggingsdetaljer til vår fakturaportal, der du når som helst kan kontrollere fakturaene og avregningene dine.


Fakturakjøp Når du bruker tjenesten Fakturakjøp, innebærer det at du selger en eller samtlige av bedriftens fakturaer til Resurs og får pengene på konto i løpet av 24 timer. Du får da fakturaens pålydende overført til din konto, med avregning for kostnader. Fakturabelåning Fakturabelåning innebærer at du overfører hele reskontroen til en valgt partner. Du får opptil den største delen av fakturaenes verdi umiddelbart. Resten får du når fakturaen er betalt, med avregning for kostnader og rente.


Jeg vil vite mer om factoring fra Resurs