Betalingsforsikring

Tryggere lån med forsikring

En ekstra trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med din helse. Forsikringen skal gi deg og din familie trygghet og dekker månedskostanden på ditt lån inntil 12 måneder om du skulle bli utsatt for langtidssykmelding, ufrivillig arbeidsledighet, sykehusinnleggelse eller dødsfall. Månedskostnaden for forsikringen er 0,67 % av din aktuelle lånesaldo (maks 297 kr).

Betalingsforsikring omfatter:

 • Ufrivillig arbeidsledighet
 • Sykmelding
 • Sykehusinnleggelse
 • Død på grunn av ulykke

Du tegner enkelt forsikringen samtidig som du søker om lån, eller du kan ringe vår kundeservice for å tegne forsikring i etterkant.

Ring oss på telefon: 23 96 34 50

Hvem kan tegne betalingsforsikring?

Du som har et Ellos Privatlån og er privatperson som er lønnsmottaker, selvstendig næringsdrivende eller pensjonist/uføretrygdet og som har permanent opphold i Norge ved inngåelsen av forsikringen.

Lønnsmottaker som:

 • Er fast ansatt i minst 3 måneder (prøveansettelse som går over til fast ansettelse er ok).
 • Er fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller lignende.
 • Ikke er varslet om oppsigelse eller sagt opp ved inngåelsen av forsikringen.

Selvstendig næringsdrivende som:

 • Er fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller lignende.

Alderspensjonist, førtidspensjonist eller uføretrygdet som:

 • Ikke er innlagt på sykehus.
 • Ikke er henvist til annen innleggelse etter henvisning fra lege.

 

Forsikringsgiver er: Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg SVERIGE Organisasjonsnummer: 516401-8482. For mer informasjon om vår låneforsikring kontakt gjerne vår kundeservice på telefon 23 96 34 50

Forsikringsformidler

Lån opp til 30 000 kr uten sikkerhet

 • Søk i dag, ingen forpliktelser
 • Få pengene innen 1-3 virkedager
 • Ingen ekstra gebyrer
Betalingsforsikring - EllosBetalingsforsikring - Ellos

Spørsmål og svar

Våre grunnkrav er at du skal være myndig, men vi anbefaler 25 år og du må ikke ha noen betalingsanmerkninger. Du må dessuten ha fast årsinntekt på minst 200 000 kr fra arbeid eller pensjon. Lånet skal være tilbakebetalt senest ved 80 års alder.


Når du søker på Internett får du beskjed direkte på skjermen om ditt lån er innvilget eller ikke.


Nei, du kan uten kostnad innfri lånet helt eller delvis når du selv vil.


Vi prioriterer din sikkerhet. Når du søker via Internett beskyttes informasjonen ved hjelp av elektronisk sikkerhetssystem som garanterer din trygghet. Om det står https:// i adressefeltet i din nettleser så er siden sikker.


Under forutsetning av at du følger våre vilkår og betingelser kan du søke om å få øke ditt lån.


Du har mulighet til å ha to betalingsfrie måneder per år og det vil vises på din faktura når du kan benytte den. Det koster kr 150 i gebyr for denne tjenesten, og gebyret legges til din samlede gjeld. Ring oss og gi beskjed om du vil benytte deg av din betalingsfri måned.


Har du tegnet Avtalegiro på ditt lån vil du ikke motta faktura i posten lenger. Ønsker du å se detaljert informasjon på din faktura kan du logge inn øverst til høyre på siden. Her vil du se din siste faktura samt annen informasjon.


Månedskostnaden for forsikringen er 0,67 % av din aktuelle lånesaldo med en maksimal månedskostnad på 297 kr. Eksempel: Ved en saldo på 5.000 kr blir kostnaden 5.000 x 0,67 % = 34 kr i måneden som legges til på din månedlige faktura.


Fullstendige forsikringsvilkår

Du finner fullstendige forsikringsvilkår og informasjon blant dokumentene nedenfor.

Du kan også få denne informasjonen ved å ringe Resurs Bank sin kundeservice på telefon 23 96 34 50.

Informasjon og vilkår for betalingsforsikring

Forsikringsvilkår betalingsforsikring

Forkjøpsinformasjon betalingsforsikring

Informasjon om forsikringsformidling

Informasjon og vilkår for betalingsforsikring ved skade

Skadeskjema arbeidsløshet, sykmelding, sykehusinnleggelse

Skadeskjema dødsfall som følge av ulykke

Claim Form Payment Protection Insurance