Resurs Banks engasjement i samfunnet

Som bank og arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnet, og vi tar vårt ansvar veldig alvorlig. Hvordan vi organiserer vår bedrift og gjør forretning på må være forenlig med en bærekraftig utvikling.

Vi vil være en del av vårt lokalmiljø, og har derfor valgt å engasjere oss lokalt på de områdene hvor Resurs Bank har kontorer. På denne måten tror vi at vår støtte når ut til de som virkelig behøver det. Vi samarbeider ofte sammen med forskjellige organisasjoner hvor vi sponser, og tar del i deres nettverk og kunnskap.

Som bank og arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnetSom bank og arbeidsgiver har vi en viktig rolle i samfunnet

Sponsing

Vi har en lang tradisjon med sponsing av lokale foreninger. Foreningenes engasjement og nettverk kan skape store forandringer i samfunnet, så lenge de får gode forutsetninger.

Vårt arbeid for et bærekraftig samfunn

Vi har hele tiden en pågående dialog med alle som er i kontakt med vår virksomhet – kunder, medarbeidere, partnere og eiere. Denne dialogen har blant annet ført til at vi i 2017 kunne identifisere fire fokusområder som vi kontinuerlig arbeider med. Områder der vi har en mulighet for å kunne påvirke og forandre.

Mangfold og likestilling – Vår målsetting er at alle våre medarbeidere og arbeidssøkere skal ha like rettigheter. Vi har blant annet en policy mot krenkende særbehandling og retningslinjer for mangfold og likestilling.

Ansvarsfull kredittvurdering – Vi tar veloverveide beslutninger, og innvilger bare kreditt når det forventes at kunden kan følge nedbetalingsplanen. Vi har egne team som har i oppgave å hjelpe de som av en eller annen grunn får problemer med betalingen.

Antikorrupsjon – Vårt antikorrupsjonsarbeid skjer på alle nivåer i organisasjonen, blant annet ved hjelp av kursing og opplæring samt at vi har flere kontrollinstanser for å påse at vi gjør forretninger på riktig etisk grunnlag.

Kundeintegritet – Vi har et stadig pågående arbeid for å sikrestille at våre kunder sin personlige informasjon blir brukt på en sikker, etisk og riktig måte.

Vil du vite mer om vårt arbeid for et mer bærekraftig samfunn?

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i bærekraftspørsmål, så forteller vi deg gjerne hvordan vi jobber med dette.

Kontakt oss